Food Systems

De vraag naar gezond en duurzaam geproduceerd voedsel is groter dan ooit. Bovendien zal de vraag alleen maar toenemen want in 2050 bestaat de wereldbevolking uit bijna 10 miljard mensen. Op dit moment hebben volgens de FAO meer dan 820 miljoen mensen honger en lijden 1,2 miljard mensen aan chronische ondervoeding. Tegelijkertijd kampen 2 miljard mensen aan overgewicht.

We staan voor de enorme uitdaging om mensen overal ter wereld gezond en duurzaam te voeden. Met ‘de Food Systems Approach (voedselsysteembenadering)’ werken wij aan gezonde en duurzame voedselsystemen die toekomstbestendig zijn.

Veerkrachtige voedselsystemen

De COVID19-pandemie, maar ook de voedselprijsstijgingen van 2008 en diverse klimaateffecten, laten zien dat het voedselsysteem zich continu aanpast. Kwetsbare mensen in de samenleving en ons ecosysteem worden bij elke crisis het hardste getroffen. Met behulp van de voedselsysteembenadering willen we deze kwetsbaarheden verminderen.

De 4 aspecten van 'de Food Systems Approach'

Er bestaat niet één oplossing om voedselproblemen het hoofd te bieden. Als je het ene probleem oplost – bijvoorbeeld de voedselproductie verhoogt- loop je kans een ander probleem -bijvoorbeeld vervuiling of verlies van biodiversiteit- te creëren. Met ‘de Food Systems Approach’ kijkt WUR naar alle aspecten van het voedselsysteem, waarin 4 ‘domeinen’ centraal staan:

1. Voedselzekerheid: voldoende voedsel voor iedereen

Wereldwijd lijden meer dan 800 miljoen mensen honger en dit aantal stijgt nog elke dag. Tegelijkertijd gaat 1/3 van het geproduceerde voedsel verloren door voedselverspilling in de productieketen en bij de consument. Hoe richten we het voedselsysteem zo in dat er voldoende veilig geproduceerd voedsel is voor iedereen, bij een groeiende wereldbevolking?

2. Zorgen voor een goed dieet

Gezonde voeding bestaat uit een balans van voedingsstoffen zoals eiwitten, vetten, mineralen en vezels. Door een ongebalanceerd dieet hebben ruim 3 miljard mensen ziekteverschijnselen die het gevolg zijn van ondervoeding of juist overvoeding (obesitas). Hoe zorgen we dat voedselpatronen en levensstijl en voedingspatronen bijdragen aan een goede gezondheid?

3. Eerlijke verdeling van kosten en inkomsten

De kosten en opbrengsten zijn binnen de voedselketen niet eerlijk verdeeld. Daarnaast zijn er verschillen tussen beschikbaarheid, prijs en verdeling van voedsel. Hierbij horen dilemma’s over een goede prijs voor voedsel (voor zowel producent als consument) en afhankelijkheid van lokale of internationale voedselsystemen. Hoe kan het voedselsysteem bijdragen aan eerlijke kansen voor arm en rijk en voor producent en consument?

4. Voedselzekerheid: Klimaatverandering, duurzaamheid en biodiversiteit

Ons voedselsysteem is alleen toekomstbestendig als het we het aanpassen aan klimaatverandering, grondstoffen duurzaam en circulair inzetten, rekening houden met ziekten en laten bijdragen aan biodiversiteit. Hoe kunnen we voedselsystemen duurzaam inrichten?

Integrale visie op het voeden van de wereld

De 'Food Systems Approach’ houdt bij het zoeken naar oplossingen rekening met alle elementen in het systeem die samenhangen en elkaar beïnvloeden. Denk aan landbouwproductie, biodiversiteit, beschikbaarheid van water en de risico’s van klimaatverandering.

Mensen maken uiteraard een belangrijk onderdeel uit van het systeem. Boeren, consumenten, tussenhandelaren, beleidsmakers, ontwikkelaars van nieuwe technologie, diëtisten en activisten; zij spelen allemaal een rol. Door in- en uit te zoomen op verschillende aspecten van het voedselsysteem en onze onderzoeksresultaten concreet en toepasbaar te maken, werken wij aan de continue verbetering van voedselsystemen.

We doen dit samen met onze partners: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen. En op verschillende niveaus: voor regio’s, landen, maar ook grensoverschrijdende gebieden en continenten.

graphic_Food Systems approach_RGB.jpg

Projecten Food Security