Voedselproductie

Iedereen van gezond voedsel voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu. In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden met een veranderende voedselvraag (meer vlees in opkomende economieën). Tegelijkertijd zijn bepaalde bronnen zoals water en fosfaat schaars en moeten we die duurzaam beheren. Bij Wageningen University & Research vertalen we deze uitdaging voor de 21ste eeuw met ‘twee keer meer, met twee keer minder’.

Onderwerpen:

Innovaties in veredeling

Wat betekenen innovaties in veredeling zoals CRISPR/Cas voor onze voeding en hoe kijkt de samenleving naar deze ontwikkelingen? En wat leren we van de ervaringen met genetisch gemodificeerde gewassen in de afgelopen twintig jaar? Agro-ecoloog Bert Lotz schreef een blog over de rol van nieuwe technologie in verduurzaming van de landbouw:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meld je aan voor de 2-wekelijkse nieuwsbrief van Wageningen University & Research

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan