Biologische bestrijding

Biologische bestrijding kan een grote rol spelen in een weerbaar teeltsysteem, door gebruik te maken van de natuurlijke vijanden van bacteriën, schimmels en plaaginsecten. Je kunt een teeltsysteem zó inrichten dat het met biologische bestrijding grotendeels zelf in staat is ziekten en plagen te onderdrukken. Inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is dan niet of nauwelijks meer nodig.

Onderzoekers van Wageningen University & Research richten zich op alle organismen in het systeem, van micro-organismen zoals schimmels en bacteriën, tot macro-organismen zoals roofmijten en sluipwespen.