Project

Waarde vermeerdering in de aardappelketen India en Ethiopië - AF-12226

De rol van het consortium is te komen tot duurzame partnerschappen met bedrijven en overheden in India en Ethiopië en de bestaande relaties te bestendigen om de omzet in beide landen te vergroten.

Doel

  • Versterking van de aardappelsector in India en Ethiopië met inzet van hoogwaardige Nederlandse kennis en technologie.
  • Verhoging omzet en ontwikkeling van een duurzame relatie van Nederlandse bedrijven en onderzoekinstanties en bedrijven in beide landen
  • Holland Branding concept van de Nederlandse overheid uitrollen waarbij de aardappelsector wordt gepromoot door de collectieve aanpak
  • Innovatieve voedselproductiesystemen in beide landen met op beslissingsondersteuning gebaseerde inzet van de hulpbronnen, bodem, water, mineralen, energie en chemie.
  • Hogere toegevoegde waarde door middel van verduurzaming en verbetering van grondstofproductie, bewaartechnologie, procestechnologie, verpaktechnologie, logistiek en voedselveiligheid.

De economische meerwaarde voor alle schakels van de keten bestaat uit het benutten van het zowel in Ethiopia en in India aanwezige marktpotentieel door de inzet van Nederlandse kennis en technologie.

Maatschappelijke meerwaarde: ketenbrede benadering die succesvol is in Nederland en leidt tot inkomensgroei in ontwikkelingslanden waarmee ze tevens gelijkwaardigere handelspartners van Nederland worden. Inkomensgroei, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij sleutelwoorden te realiseren door het delen van expertise en netwerken.

Het binnen het kader van dit project te realiseren onderzoek op gebied van veredeling en rasselectie, teelt, bewaring en verwerking speelt zich af in alle condities waarin de aardappelketen zich bevindt: koude en warmtevrije teelten in zomers en winters, in (sub)tropisch laagland en -hoogland en in droge geïrrigeerde gebieden/seizoenen tot gebieden/seizoenen waar het gewas genoeg heeft aan natuurlijke regenval. Bewaring vindt plaats gedurende winters of zomers met natuurlijke of geforceerde koeling. De wetenschappelijke meerwaarde bestaat uit het gezamenlijke generen van generieke kennis (over de verschillende bovengenoemde agro-ecologiën heen) op het gebied van zonering (geschikheid van teelten en hun comparatieve sterkte) footprinting, kennisoverdracht door middel van beslissingsondersteuning, modelmatige verkenningen in plaats-tijd van opbrengst, kwaliteit en aanvoerrisico’s. Tevens onderzoek binnen thema’s als voedselveiligheid in samenhang met voedselprocessing in een ontwikkelingssetting.

Resultaten

De innovatie richt zich op het produceren van aardappelen als grondstof voor verse consumptie in (super)markten en als grondstof voor de verwerking én op het realiseren van verse en verwerkte producten in India en Ethiopië, landen met dezelfde uitdagingen en beide focus van NL beleid. Dit door gerichte inzet van Nederlandse kennis en materiaal door de hele keten van veredeling, pootgoedproductie, teelt, logistiek, verwerking tot distributie op het schap. Teelten richten zich op duurzaamheid met hogere productie van eindproduct per eenheid hulpbron (land, water, energie, mineraal, arbeid) en verminderde verliezen en daarbij bijdragen aan economische ontwikkeling en voedselzekerheid. Activiteiten en werkwijze zijn onder meer rassenproeven en –selectie, proeven en demo’s optimaliseren hulpbronnen, testen van beslissingsondersteunende systemen in de hele keten, marktverkenningen en tests en pilots voor verwerking (vers, frites, chips, bloem). Verbeterde technieken van teelt, bewaring, logistiek en verwerking worden kwantitatief doorgerekend om impact op nationale schaal te berekenen om te dienen als ex-ante beoordeling van ‘returns on investments’ Kennisdoorstroming wordt bereikt door het geven van gerichte cursussen.