Slim Bos- en Natuurbeheer

(BO-53-001) - De projecten binnen dit thema richten zich op het ontwikkelen van instrumenten voor extra vastlegging van CO2 dmv slim bosbeheer, protocollen voor monitoring en rapportage van koolstofvastlegging, en duidelijkheid over de noodzaak voor het aanpassen van het huidige monitoringssysteem.