Slim Bos- en Natuurbeheer

(BO-53-001) - De projecten binnen dit thema richten zich op het ontwikkelen van instrumenten voor extra vastlegging van CO2 dmv slim bosbeheer, protocollen voor monitoring en rapportage van koolstofvastlegging, en duidelijkheid over de noodzaak voor het aanpassen van het huidige monitoringssysteem.

Pilots, uitgevoerd door en in samenwerking met boseigenaren demonstreren en testen de mogelijkheden voor het vastleggen van koolstof door: het revitaliseren van laagproductieve opstanden, uit beheer nemen van bos , door het verjongen van bos met klimaataangepaste soorten, het voorkomen van sterfte, door aanplant van bomen op verschillende gronden in combi met bijv waterberging of voedselproductie en langs en gecombineerd met infrastructuur en door het versterken van lokale biomassaketens.

De projecten staan op de website van het klimaatakkoord. Hier zal ook de gereedschapskist beschikbaar komen.

Projecten 2021: