Dierenwelzijn gezelschapsdieren

(BO-43-114) - Dieren hebben net als mensen recht op hun bestaan. Zij zijn meer dan een object of eigendom, het zijn levende wezens met een eigen intrinsieke waarde, los van de waarde die de mens er aan toekent. De ambitie van deze missie richt zich op het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn van niet-landbouwhuisdieren.

Opinies verschillen over wat een goede en verantwoorde manier is om met dieren om te gaan en waarvoor of waarom dieren gehouden mogen worden. Ze zijn verbonden met de tijdsgeest, de band die mensen met dieren hebben of ontwikkelen, met culturele of religieuze achtergronden en gezondheid, welzijn en eigenheid van het dier zelf. Dat is niet nieuw, maar de snelheid en felheid waarmee standpunten worden gewisseld in de media, op sociale media en in publieke debatten is wel nieuw. De emoties lopen vaak hoog op en het lijkt dat mensen tegenover elkaar komen te staan en polarisatie toeneemt. Dit vraagt veel van een overheid zoals het voeren van een goede dialoog hierover, het afwegen van belangen en waar mogelijk het nemen van verantwoordelijkheid. Het beschikken over objectieve kennis is hierbij cruciaal.

Deze MMIP richt zich het verantwoord houden van niet-landbouwhuisdieren/gezelschapsdieren, zoals handel en fokkerij van honden, invoeren van een positieflijst of welzijn van hobbypaarden of hoefdieren in natuurgebieden. Maar het richt zich ook op wilde zoogdieren, plaagdieren of proefdieren en de vraag op wat ethisch verantwoord is zonder onnodig lijden noch aantasting van het welzijn of de integriteit van het dier.

Projecten 2021: