Duurzame en veilige verwerking

(BO-64) - Deze sector beoogt een duurzame en veilige verwerking van dierlijk en plantaardig voedsel te bevorderen. Voedselveiligheid is essentieel onderdeel voor de productie en consumptie van voedsel.

Voedselveiligheid is essentieel onderdeel voor de productie en consumptie van voedsel. Daarbij gaat het onder andere om meer inzicht in en een betere beheersing van chemische en microbiële gevaren in de voedselketen en een transparante samenstelling van producten in verband met allergenen. Voor een duurzame verwerking is een ketengerichte aanpak nodig, gericht op reductie in energie- en waterverbruik en vergroten van grondstofflexibiliteit. Bovendien is het behouden van de veiligheid als wel de kwaliteit in de keten essentieel om zo voedselverlies tegen te gaan.

Topsectorprojecten: