Veilige en duurzame primaire productie

(BO-63 en BO-43-111) - In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdient de boer een eerlijke prijs. Voedselveiligheid en veiligheid voor omwonenden is een belangrijk vertrekpunt bij het produceren van voedsel.

Dat betekent een nog betere beheersing van chemische en microbiële gevaren in voedsel en een transparante samenstelling van producten in verband met allergenen. Voor veiligheid omwonenden betekent dit vermindering van emissies zoals fijnstof, geur uit de veehouderij of risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden bij de open teelten. Voor de bestrijding van antibioticaresistentie en de bestrijding van zoönosen is een integrale One Health aanpak nodig waarbij de humane en veterinaire gezondheidszorg samenwerken en ook de interactie met het milieu wordt meegenomen. Tenslotte is een overgang naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen nodig om de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof te verlagen of te voorkomen en daarmee risico’s voor de gezondheid te verminderen.

Topsectorprojecten 2021: