TKI Water en Deltatechnologie

TKI Water en Deltatechnologie

Water is een belangrijk thema voor Wageningen University & Research. We plaatsen daarbij water altijd in zijn context.

Belangrijke onderwerpen in ons programma Duurzaam Waterbeheer zijn:

  • Water, voedsel en ecologie-nexus
  • Water in een verstedelijkende omgeving
  • Duurzaam gebruik van de zeeën en oceanen
  • Als cross-cutting thema: waterkwaliteit.

De waterprojecten die vallen onder de TKI Deltatechnologie zijn weergegeven op deze website. Binnen een TKI werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen aan privaat-publiek gefinancierd, meerjarig fundamenteel en/ of industrieel onderzoek en experimentele projecten (zie www.topsectoren.nl).

Innovatie-agenda

Wageningen University & Research richt zich binnen het TKI-programma Deltatechnologie op de ambities die zijn vastgelegd in de Innovatie-agenda Deltatechnologie 2016-2019 en met name op de volgende Kennis en Innovatieclusters (KIC) daaruit:

  • Watermanagement en wateroverlast,
  • Duurzame deltasteden: Hoe zorgen we voor veilig en gezond leven in de steden in de delta’s van de wereld?
  • Water & Voedsel: Wat is de rol van water voor voedsel en natuur? Welke mogelijkheden bieden bijvoorbeeld zout en zilt water? Wat is de invloed van droogte?
  • Eco-engineering & nature-based solutions: Hoe maken we gebruik van de mogelijkheden die de natuur ons biedt om een veilige en gezonde leefomgeving met voldoende grote biodiversiteit te creëren?
  • Waterkwaliteitsprojecten voeren we uit onder de KIC Duurzaam functioneren van watersystemen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van meetmethoden, maar ook aan verspreiding en effecten van bestrijdingsmiddelen in en op het watermilieu

Onderzoek in samenwerking met partners als Heineken richt zich bijvoorbeeld op de rol van schoon water binnen een duurzame groene gebiedseconomie, zoals in en om de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van windturbines rondom de brouwerij, de verduurzaming van de logistiek of een ecologisch waterzuiveringssysteem.

Met waterschappen en GMB onderzoeken we de mogelijkheden om schoon slib uit afvalwaterzuivering te benutten voor voedselproductie.

Op het gebied van Eco-engineering & nature-based solutions richt Wageningen University & Research zich onder andere in samenwerking met de Stichting Stilte op de klimaatgevoeligheid en verschillende herkomsten van (productie)boomsoorten, en beoogt hiermee toekomst (klimaat)bestendig plantadvies mogelijk te maken.