Topsector Agrifood

Nederland behoort tot de koplopers in de agri- en foodsector en is qua kennis en innovatie toonaangevend in de wereld. Wageningen University & Research speelt daarin van oudsher een leidende rol.

Samen met bedrijven en overheden zorgen we langs verschillende innovatielijnen voor echte vernieuwingen waar de sector en de samenleving om vragen. Zo leveren we met het onderzoeksprogramma Bodem een bijdrage aan een duurzamer bodemgebruik.

In het project Smart Dairy Farming verkennen we de mogelijkheden van sensor- en informatietechnologie voor het dagelijks management van melkvee. Doel hiervan is, de duurzaamheid en diergezondheid te verbeteren. Een derde voorbeeld is ons onderzoeksprogramma naar bioactieve plantenstoffen voor medische toepassingen.

Lopende thema's in 2019:

Overige thema's