Resource efficiency

Zoeken naar een alternatief voor het gebruik van stalmest en naar instrumenten om bodeminformatie te ontsluiten