Project

Alternatieve eiwitbronnen - AF-14104

Een uitgebalanceerde aminozuursamenstelling van rantsoenen is essentieel voor ontwikkeling, groei, productie en gezondheid van productiedieren. De mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige eiwitgrondstoffen te telen zijn beperkt in Noordwest Europa. Door met name de varkens- en pluimveesector wordt daarom een aanzienlijk deel van de eiwitgrondstoffen van elders in Europa of van buiten Europa aangevoerd. Voor de biologische productie geldt echter de aanvullende eis om voergrondstoffen uit de regio te halen. Met name de voorziening van methionine is in biologische voeders een knelpunt. Door een toenemende vraag nemen de kosten van deze grondstoffen toe. Ook wordt in toenemende mate de vraag gesteld of de import van voergrondstoffen een duurzaam en sociaaleconomisch houdbaar systeem is. Vanuit de sector is er daarom een roep om alternatieve eiwitbronnen die voldoen aan de behoefte van de verschillende diersoorten en die regionaal kunnen worden betrokken. Dit voorstel heeft drie focusgebieden: alternatieve eiwitgewassen, insecteneiwit en eiwit afkomstig van algen en/of eendenkroos.

Een uitgebalanceerde aminozuursamenstelling van rantsoenen is essentieel voor ontwikkeling, groei, productie en gezondheid van productiedieren. De mogelijkheden om kwalitatief hoogwaardige eiwitgrondstoffen te telen zijn beperkt in Noordwest Europa. Door met name de varkens- en pluimveesector wordt daarom een aanzienlijk deel van de eiwitgrondstoffen van elders in Europa of van buiten Europa aangevoerd. Voor de biologische productie geldt echter de aanvullende eis om voergrondstoffen uit de regio te halen. Met name de voorziening van methionine is in biologische voeders een knelpunt. Door een toenemende vraag nemen de kosten van deze grondstoffen toe. Ook wordt in toenemende mate de vraag gesteld of de import van voergrondstoffen een duurzaam en sociaaleconomisch houdbaar systeem is. Vanuit de sector is er daarom een roep om alternatieve eiwitbronnen die voldoen aan de behoefte van de verschillende diersoorten en die regionaal kunnen worden betrokken. Dit voorstel heeft drie focusgebieden: alternatieve eiwitgewassen, insecteneiwit en eiwit afkomstig van algen en/of eendenkroos.

Publicaties