Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen

Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van zaden, sierteelt, bloembollen en ander uitgangsmateriaal en staat in de voedingstuinbouw in de top 3. In deze innovatieve sector behoort Wageningen UR qua kennisontwikkeling tot de wereldtop.

Deze kennis stellen we beschikbaar voor echte doorbraken. Zo werken we in het onderzoeksprogramma Kas als energiebron samen met de overheid, productschappen en vele tuinbouwbedrijven aan een klimaatneutrale glastuinbouw in 2020. Dit project heeft ook raakvlakken met de topsector Energie.

In het programma Groene veredeling dragen we bij aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die minder voedingsstoffen nodig hebben en die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden. Tuinbouw Digitaal richt zich op automatisering en digitalisering in de tuinbouwketen. Een laatste voorbeeld is de ontwikkeling van duurzame, niet grondgebonden teeltsystemen. Deze staat centraal in Teelt de Grond Uit.

Thema Meer met minder:

Overige thema's: