Human capital agenda

(BO-28.02) Het thema ‘Kennis’ is een domein overstijgend thema. Het thema draagt bij aan de overgang naar een vitaal groen kennissysteem en aan het optimaliseren van landelijke en regionale kennisarrangementen en kennisprocessen. Met trajecten gericht op kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek), bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden. Door het optimaliseren en onder controle brengen van kennisprocessen (co-creatie, circulatie en doorstroom) door betere afstemming tussen mens en systeem, binnen het groene kennissysteem.