Meer met minder: Biobased Economy

(BO-21.03 en BO-21.05) Het thema Biobased economy staat volop in de maatschappelijke belangstelling en is een doorsnijdend thema in het nieuwe topsectorenbeleid. Biomassa kan op termijn een groot aandeel krijgen in de vervanging van fossiele grondstoffen voor chemie, materialen, brandstoffen en energie. Minder CO2 uitstoot en economische kansen voor de Nederlandse agro- en chemiesectoren creëren zijn belangrijke drijfveren voor het beleid.