Project

Extractie en Valorisatie van microcellulose-vezels uit bietenpulp

In dit publiek-private samenwerkingsproject participeren naast FBR-DLO de volgende industriële partijen: Koninklijke Coöperatie Cosun UA, Cugla BV, Mebin BV en Cebo Holland BV. Cosun treedt op als penvoerder en coördineert en begeleidt het project.

Nadeel van houtpulp

Veel is bekend over de toepassingen van microcellulose en nanocellulose als hydrocolloïd in food en non-food industrieën. Commerciële microcellulose vezel (MCF) producten zoals Avicel® worden momenteel geproduceerd uit houtpulp. De omzetting van houtpulp naar MCF is echter een relatief duur en milieu onvriendelijk proces.

Voordeel van suikerbietenpulp

Voordeel van de microcellulose aanwezig in suikerbietenpulp, is dat de celwanden niet verhout (parenchyma) zijn, waardoor het betrekkelijk eenvoudig kan worden geïsoleerd. De MCF uit bietenpulp heeft daarbij van nature een zeer fijne en losse netwerkstructuur en vormt een waterige suspensie met pseudo-plastische eigenschappen. Afhankelijk van het ontsluitings- en extractieproces wordt een stabiele suspensie gevormd, die een sterk watervasthoudend vermogen heeft.

Om inzet als hydrocolloïd in diverse toepassingen mogelijk te maken is het noodzakelijk de eigenschappen (fysische en chemische), flocculatie en re-suspensie gedrag van de bietenpulp MCF te kennen, te beheersen in het proces en in te kunnen zetten in specifieke applicaties.

Doel

Het doel van dit project is de optimale duurzame aanwending van bietenpulp voor de coproductie van biobased en food producten, met de focus op de cellulose fractie. Primair doel is om de kwalitatieve eigenschappen van MCF te kunnen begrijpen en aan te passen en van daaruit toepassingen te ontwikkelen. Daarnaast is meer inzicht nodig in de MCF eigenschap-functionaliteit relaties en de eisen die worden gesteld aan het MCF extractieproces voor inzetbaarheid in diverse toepassingen. Als toepassing wordt gekeken naar de inzet van MCF uit bietenpulp als versterkingsmiddel, stabilisator en plastificeerder additief.

Werkwijze

Bietenpulp MCF zal worden geproduceerd in de pilotfabriek van Cosun. De chemische en fysische eigenschappen zullen worden bepaald en meetprotocollen voor relevante eigenschappen zullen worden opgesteld. De project partners zullen de productspecificaties voor de diverse toepassingen van MCF vaststellen en op labschaal zullen formuleringen met diverse hoeveelheden MCF als vervanging of additief in een aantal toepassingen worden geëvalueerd. Succesvolle formuleringen zullen op grotere (pilot / demo)schaal worden beproefd.

Gewenste producten

Inzet van MCF als: