Project

Groene gewasbescherming met sierteeltextracten

Het is voor de Nederlandse tuinbouwsector van groot belang dat er nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden. Het produceren van plantenstoffen voor een hoogwaardige markt als de agrochemie is een perspectiefvolle optie. Daarnaast heeft de tuinbouw behoefte aan nieuwe, groene gewasbeschermingsmiddelen.

Vanuit diverse hoogwaardige markten is er vraag naar groene moleculen: stoffen die door planten worden aangemaakt. Een van deze markten is die van de Agrochemie, en dan specifiek die van de gewasbeschermingsmiddelen. De Nederlandse sierteelt beschikt in potentie over een groot aantal werkzame plantenstoffen voor deze markt, en kan daarmee een nieuw verdienmodel ontwikkelen: Groene gewasbeschermingsmiddelen op basis van siergewasextracten.

Aan de andere kant staat het gewasbeschermingsmiddelen pakket voor de tuinbouw onder druk. Sommige middelen zijn niet meer toegestaan, en ook verschraalt het pakket doordat een aantal middelen aan effectiviteit verliest. Het is voor het behoud van een effectief middelenpakket van groot belang dat er nieuwe middelen op de markt komen. Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn vanwege hun low risk profiel zeer geschikt voor duurzame integrale gewasbeschermingsstrategieën (IPM). De introductie van groene gewasbeschermingsmiddelen vormt ook de kern van de Green Deal tussen de Nederlandse overheid, de tuinbouw en de gewasbeschermingsmiddelen industrie.

Doel van het project

Deze PPS beoogt de protocollen te ontwikkelen waarmee groene gewasbeschermingsmiddelen uit extracten van siergewassen geproduceerd kunnen worden, tegen trips en tegen meeldauw. De PPS borduurt daarmee voort op de PPS Sierteelt in de Biobased Economy, die van 2014 t/m 2016 liep.

Er zal nog een aantal zaken onderzocht en ontwikkeld moeten worden, willen de middelen interessant genoeg zijn om opgepikt te worden door commerciële partijen. Het gaat met name om de stabiliteit van de middelen: de metabolietprofielen van de middelen dienen reproduceerbaar te zijn, zodat de functionaliteit geborgd kan worden. Hiertoe is onderzoek nodig naar de natuurlijke variatie in de planten en de manier waarop die beïnvloed kunnen worden met teeltmaatregelen, naar het optimale extractieproces en naar de optimale formulering van de middelen met hulpstoffen.

De zodoende te ontwikkelen middelen zullen op grotere schaal in een kasproef getest worden. Het project levert bouwstenen op voor het registratietraject, dat na afloop van de PPS door een professioneel gewasbeschermingsmiddelen bedrijf ingezet zal moeten worden.

Publicaties