Project

H300 Energie en CO2 Noppenfoliekas

Er is een duidelijke trend gaande dat akkerbouwmatig geteelde buitengewassen zoals prei, sla, rabarber, kleinfruit zoals bessen (bramen, kruisbessen, rode bessen, frambozen etc.) en kersen verplaatst worden naar een beschermde teeltomgeving. Daarnaast worden deze gewassen meer en meer op substraat geteeld (bijv. in potten en op stellingen). Hierdoor kan het seizoen vervroegd en verlengd worden en kunnen emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden teruggebracht.

Het mag worden verwacht dat deze trend in het kader van de klimaatverandering (meer kans op nachtvorst, overmaat aan regen/hagel) en door regelgeving (kaderrichtlijn water), verder doorzet.

Nieuw isolerend kas- en teeltconcept voor kleinfruit

In dit project zal een nieuw isolerend kas- en teeltconcept voor kleinfruit (in het bijzonder en meer in het algemeen voor energie extensieve teelten op basis van isolerende Noppenfolie) worden uitgewerkt, welke geschikt is voor grootschalige toepassing en welke als proof-of-principle zal worden gerealiseerd en beproefd in het IDC Energie in Bleiswijk.

Het gaat hier om een nieuw kasconcept geschikt voor energie-extensieve teelten in Nederland en andere vergelijkbare klimaten/landen. Het concept maakt zo veel mogelijk gebruikt van duurzaam natuurlijk zonlicht. Het energieverbruik wordt beperkt tot 5-8 m3/m2. In de kas worden hoogwaardige teelten van kleinfruit gedemonstreerd (frambozen wordt hierbij als demoteelt gekozen) met een emissiearm teeltsysteem (goten geschikt voor waterrecirculatie) bij minimaal praktijkconforme productie.

Breed toepasbaar voor andere energie-extensieve teelten

Het project is breed toepasbaar voor ook andere energie-extensieve teelten. Het draagt bij aan de doelstellingen van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, zowel aan de koepel Energie&CO2 als ook aan de koepel Glastuinbouw Waterproof.

Gelijktijdig is het hier ontwikkelde kasconcept geschikt voor de export naar andere landen in het Noordelijke halfrond zoals Duitsland, Oost-Europa, VS, Canada en Scandinaviƫ, landen waar isolatie en mechanische sterkte belangrijk is. Hierdoor blijft de vooraanstaande positie van het exporterende Nederlandse tuinbouwcluster behouden. Opgedane wetenschappelijke kennis over het kas- en teeltconcept kan worden vertaald naar andere gewassen en landen.

Publicaties