CGN rassenlijst landbouwhuisdieren risicostatus zeldzame rassen

Rassenlijst landbouwhuisdieren

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) monitort de status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland. Door de rassen te monitoren en rasorganisaties te adviseren kan op tijd ingegrepen worden zodat genetische bronnen - de diversiteit aan rassen en hun genen - niet verloren gaan.

Diersoorten en -rassen

CGN houdt het aantal volwassen geregistreerde dieren in Nederland bij van: rund, schaap, geit, varken, paard, hond, kip, konijn, duif, gans, eend en honingbij. Bekijk de aantallen via:

Risicostatus van Nederlandse rassen

Van de ruim 140 Nederlandse landbouwhuisdierrassen heeft ongeveer 90% de status kritiek, bedreigd of kwetsbaar. CGN stelt de risicostatus jaarlijks vast op basis van aantallen en internationaal geldende criteria.

Overzicht criteria zeldzaamheid.PNG

Hieronder vindt u informatie over de risicostatus per ras.

Wat is een Nederlands ras?

Een ras wordt als Nederlands ras beschouwt wanneer het minstens 40 jaar plus 6 generaties in Nederland is. Er zijn meer dan 140 Nederlandse rassen verspreid over 12 diersoorten.

Lees meer

Deze rassen hebben hun oorsprong in Nederland en hebben een functie voor de productie van voedsel (melk, vlees, eieren) of het leveren van diensten (zoals een herdershond of paard voor landbewerking).

Het merendeel van deze 140 rassen is zeldzaam, een aantal van de Nederlandse rassen is voor het mondiale bedrijfsleven van groot belang, zoals de raszuivere varkens en de Nederlands gefokte sportpaarden. CGN houdt ook deze populaties waarvan de organisaties een hoofdkantoor en fokprogramma in Nederland hebben bij.

CGN werkt hierbij nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de rasorganisaties en stamboeken.