Dierlijke Genetische Bronnen

De cluster dierlijke genetische bronnen van CGN richt zich op behoud en bevordering van duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren.
Genetische diversiteit in landbouwhuisdieren vormt de basis voor de fokkerij van landbouwhuisdieren.

Behoud van diversiteit tussen en binnen rassen landbouwhuisdieren -een brede genetische basis- is essentieel om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in veehouderijsystemen, markt of milieu of om op terug te kunnen vallen wanneer zich genetische problemen voordoen. Bovendien zijn de van oorsprong Nederlandse rassen landbouwhuisdieren een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed.

CGN adviseert het beleid over behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren, ook wel dierlijke genetische bronnen genoemd. Onder beleid worden zowel nationale overheden (Ministerie van EZ), internationale overheden (EU, FAO), Non-Gouvernementele-Organisaties (NGO's, zoals de Stichting Zeldzame Huisdierrassen) als het (georganiseerde) bedrijfsleven verstaan.

CGN werkt nauw samen met Wageningen University & Research, Animal Breeding and Genomics.

CGN dier richt zich op de volgende activiteiten:

  • Beleidsadvisering
  • Opbouw en management van genenbank collecties
  • Onderzoek (genetica en cryobiology)
  • Advisering over genetisch management van kleine populaties