Rasinformatie

De mondiale diversiteit in landbouwhuisdierrassen wordt vastgelegd in DAD-IS, het Domestic Animal Diversity Information System van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). DAD-IS is de online database om de risicostatus van rassen landbouwhuisdieren te monitoren en om eigenschappen van rassen vast te leggen.
Gebruikers kunnen data exporteren uit DAD-IS en het is mogelijk om op basis van de gegevens in DAD-IS een tweetal Sustainable Development Goals (SDG) indicatoren te berekenen. Indicator 2.5.1 laat zien hoeveel en welk percentage van de lokale rassen zijn veiliggesteld in genenbankcollecties. Indicator 2.5.2 laat het percentage van de lokale rassen zien dat de status “at risk” heeft.

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) heeft de taak om status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland te monitoren. CGN voert daarvoor inventarisaties uit in nauwe samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en met individuele rassenverenigingen of stamboeken.

De FAO coördineert de inventarisatie van de wereldwijd aanwezige diversiteit in landbouwhuisdieren en de ontwikkeling en implementatie van een mondiale strategie voor behoud en duurzaam gebruik van diversiteit in landbouwhuisdieren.

Status NL rassen – Leaflets per diersoort