Rasinformatie

Van alle landbouwhuisdierrassen in Nederland worden de aantallen volwassen geregistreerde dieren van rund, schaap, geit, varken, paard, hond, kip, konijn, duif, gans, eend en honingbij bijgehouden door CGN.

Deze gegevens kunt u vinden in de European Farm Animal Biodiversity Information System (EFABIS). Op basis van deze gegevens en internationaal geaccepteerde criteria wordt de risicostatus van een ras vastgesteld.

Nederlandse rassen

Een ras wordt als Nederlands ras beschouwt wanneer het minstens 40 jaar plus 6 generaties in Nederland is. Er zijn meer dan 140 Nederlandse rassen van deze 12 diersoorten. Deze rassen hebben hun oorsprong in Nederland en hebben een functie voor de productie van voedsel (melk, vlees, eieren) of het leveren van diensten. Denk aan de herdershond bij het scheperen van een schaapskudde of het paard bij het werk op het land.

Het merendeel van deze 140 rassen is zeldzaam, een aantal van de Nederlanse rassen is voor het mondiale bedrijfsleven van groot belang, zoals de raszuivere varkens en de Nederlands gefokte sportpaarden. CGN houdt ook deze populaties waarvan de organisaties een hoofdkantoor en fokprogramma in Nederland hebben bij.

CGN werkt hierbij nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de rasorganisaties en stamboeken.

Status NL rassen – Leaflets per diersoort