Genetische Bronnen Bomen

De cluster genetische bronnen van bomen houdt zich bezig met behoud en het stimuleren van duurzaam gebruik van de genetische diversiteit van onze inheemse boom- en struiksoorten.

Boom- en struiksoorten kunnen het beste evolueren in hun natuurlijke omgeving. Genetische diversiteit is de basis voor deze evolutie. Behoud van onze genetische bronnen van boom- en struiksoorten is van belang aangezien genetische diversiteit bijdraagt aan het aanpassingsvermogen en daarmee aan de overleving van de soort in de toekomst. Bovendien is het de basis voor een duurzame en multifunctionele bosbouw.

Taken:

  • Het stimuleren van genenbewaring en duurzaam gebruik van genetische bronnen als onderdeel van duurzaam bosbeheer.
  • Ontwikkelen van methoden voor het behoud van genetische diversiteit in onze Nederlandse bossen.
  • Het verrichten van Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) aan bosbomen ten behoeve van de rassenlijst bomen.

Activiteiten:

  • Het verlenen van beleidsondersteuning aan de Nederlandse overheid en het vertegenwoordigen van Nederland in het Europese samenwerkingsverband ten behoeve van behoud en gebruik van genetische bronnen van bomen in Europa (EUFORGEN).
  • Het ontwikkelen van conserveringstrategieën voor inheemse boom- en struiksoorten.
  • Het uitvoeren van moleculair genetisch onderzoek ter ondersteuning van in situ en ex situ conservering van genetische bronnen van bomen.
  • Het vervullen van een loketfunctie mbt de Genenbank ‘Autochtone bomen en struiken’ van Staatsbosbeheer.