Formulieren

Aanvraagformulier voor toelating van materiaal in de rassenlijst bomen en de voorwaarden en procedure voor aanleg van nieuwe zaadbronnen en zaadgaarden.

Aanvraagformulier voor toelating in rassenlijst bomen

Contactpersoon
Eventuele mede-aanvragers
mede-aanvrager 2
mede-aanvrager 3

Het is ook mogelijk om het formulier te downloaden en te verzenden naar: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), c/o Alterra, Postbus 47, 6700 AA Wageningen.

Of per Email: Joukje.Buiteveld@wur.nl

Voorwaarden en procedure aanleg nieuwe zaadbronnen en zaadgaarden