Meer over CGN

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) beheert collecties van (groente)gewassen, landbouwhuisdieren en bomen en struiken, en ondersteunt het bewaren van genetische diversiteit in het veld. Binnen de collecties wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke diversiteit. De collecties zijn beschikbaar voor onderzoek en veredeling, en voor de instandhouding van ons bio-cultureel erfgoed.

Diversiteit veilig stellen voor gebruik

Diversiteit in gewassen, dieren en bomen is noodzakelijk voor de voortdurende aanpassing aan een veranderende leefomgeving:

  • Klimaatverandering
  • Nieuwe ziekten
  • Veranderende landbouwmethoden (denk aan biologische landbouw)
  • Wensen van de consument (een tomaat mét smaak)

Wereldwijd is de diversiteit in de landbouw echter sterk afgenomen en deze trend zet nog steeds door. Daarom is het belangrijk de variatie in plant en dier in diepvriezers te bewaren of deze ook zo veel mogelijk in het veld in stand te houden. Zo blijft diversiteit beschikbaar voor het maken van nieuwe, betere rassen, voor voedselzekerheid en een meer duurzame landbouw.

De collecties

De gewascollectie bestaat uit meer dan 23.000 zaadmonsters van 30 verschillende gewassen. Alleen van sla zijn er al 2.500 verschillende monsters; van moderne rassen tot de in het wild voorkomende soorten. De laatste jaren heeft het CGN haar groentencollectie uitgebreid met meloen, veldsla, schorseneer en wortel. Een collectie van asperge wordt momenteel opgebouwd. De diversiteit wordt voortdurend verbreed door verzamelmissies in het buitenland en het toevoegen van nieuwe rassen.

De landbouwhuisdierencollectie bestaat uit meer dan 330.000 spermamonsters van koeien, varkens, geiten, schapen, paarden, pluimvee, konijnen en honden. De collectie bestaat uit commerciële en zeldzame rassen. Van runderen zijn verreweg de meeste rietjes ingevroren; 250.000 doses van ruim 6.000 donoren.

De bomen en struiken collectie bestaat uit meer dan 5.000 herkomsten van 107 soorten die in Nederland voorkomen. Deze “veld genenbank” wordt samen met Staatsbosbeheer beheerd. Beheerders die oorspronkelijk Nederlands materiaal willen planten kunnen uit deze “veldgenenbank” putten.

Het CGN ondersteunt het bewaren van diversiteit in het veld (in situ) of op de boerderij (on-farm). CGN coördineert het samenbrengen van organisaties en particulieren die zich met in situ en on-farm conservering bezig houden. (De Oerakker en Stichting Zeldzame Huisdierrassen)

Het CGN besteed veel aandacht aan het verkrijgen en beschikbaar maken van informatie over de collecties. Hoe completer de informatie over de collecties, des te beter kunnen deze gebruikt worden. Door  het beschikbaar stellen van deze informatie kunnen gebruikers van het materiaal een afgewogen keuze maken.

Samenwerking

Het CGN voert haar werk uit in opdracht van de Nederlandse overheid, maar het behouden van de diversiteit van gewassen, landbouwdieren en bomen kan het CGN uiteraard niet alleen, daarvoor is het een te grote opgave! Daarom werkt het samen in internationale netwerken van vergelijkbare instituten elders in de wereld. Maar ook de Nederlandse plantenveredelings- en fokkerijbedrijven ondersteunen het CGN bij de uitvoering van haar taken. Ze helpen bij het in stand houden, beschrijven en onderzoeken van de collecties, en sponsoren verzamelmissies.