Samenwerking met Nederlandse veredelings- en fokkerijbedrijven

Het CGN werkt samen met Nederlandse veredelings- en fokkerijbedrijven in het opbouwen, beheren en evalueren van zijn collecties.

Vermeerderen en verbeteren collecties

Nederlandse veredelings- en fokkerijbedrijven dragen financieel of in natura bij aan de vermeerdering en/of verbreding van de CGN collecties, zodat het materiaal voor onderzoek en veredeling/fokkerij beschikbaar komt.

Evaluatie

Nederlandse veredelings- en fokkerijbedrijven voeren gezamenlijk, of met CGN, evaluaties uit van het materiaal in de collecties. De resultaten van dit onderzoek kunnen via de CGN website gepubliceerd worden.

Verzamelexpedities

Nederlandse plantenveredelingsbedrijven co-financieren de uitvoering van collectiemissies van het CGN waarin wilde verwanten en boerenrassen van gewassen worden verzameld ten behoeve van opname in de collecties. Fokkerijbedrijven dragen financieel bij aan uitbreiding en instandhouding van de collecties.

Stimulering gebruik collectie

Technologische ontwikkelingen geven in de toekomst toenemende mogelijkheden om gebruik te maken van de diversiteit in de collecties.

Samenwerkingsovereenkomst

De hier vermelde bedrijven hebben met CGN een samenwerkingsovereenkomst getekend met het voornemen te blijven samenwerken ten behoeve van de vermeerdering, verbreding en evaluatie van de CGN collecties en/of het verzamelen van nieuwe genetische bronnen in het buitenland. Deze bijdragen, in natura of financieel, betreffen zowel de dier- als gewascollecties van het CGN.

  • Bejo Zaden B.V.
  • CRV B.V.
  • De Groot en Slot B.V.
  • Enza Zaden Research and Development B.V.
  • Nunhems B.V.
  • Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
  • Syngenta Seeds B.V.
  • TOPIGS Nederland B.V.
  • KWPN
  • KFPS