Nieuws

Europese Strategie voor Genetische Bronnen gelanceerd

Gepubliceerd op
13 december 2021

Op 30 november is de Genetic Resources Strategy for Europe (GRSE) gepresenteerd in Brussel. Deze strategie is gericht op versterking van het behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen van planten, dieren en bomen, voor voedselsystemen en bosbouw. De strategie werd ontwikkeld door het GenRes Bridge-projectconsortium, waar het CGN (WUR) onderdeel van uitmaakt.

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, en dat geldt ook voor de diversiteit aan soorten en rassen die we gebruiken in voedselsystemen en bosbouw. Wereldwijd worden steeds meer dezelfde hoogproductieve rassen gebruikt en inheemse soorten en lokale rassen worden bedreigd. Het is echter van groot belang dat een brede genetische basis in stand wordt gehouden om te kunnen blijven inspelen op veranderingen in klimaat, productiesystemen of consumentenwensen. De beschikbare genetische diversiteit tussen en binnen soorten en rassen moet optimaal worden benut voor de ontwikkeling van duurzame en veerkrachtige voedselsystemen en bossen. Daarom werkt het driejarige Europese project GenRes Bridge in het kader van het EU-programma Horizon 2020 aan “Genetic Resources for a food-secure and forested Europe”.

Resultaten van het GenRes Bridge project

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft in het GenRes Bridge-project nauw samengewerkt met partners en stakeholders in de drie Europese netwerken van gewassen, landbouwhuisdieren en bomen: ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources), ERFP (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) en EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme).

Strategie voor plant, dier en boom

Naast de gezamenlijke Genetic Resources Strategy for Europe, hebben de drie netwerken ook hun domeinspecifieke strategieën ontwikkeld en gepresenteerd op 30 november 2021: de Plant Genetic Resources Strategy for Europe van ECPGR, de Animal Genetic Resources Strategy for Europe van ERFP en de Forest Genetic Resources Strategy for Europe van EUFORGEN.

Implementatie van de strategieën

Nu is het van belang dat deze strategieën worden omgezet in Europees en nationaal beleid, en van alle relevante stakeholders wordt verwacht dat zij zullen bijdragen aan de implementatie van de strategie. De strategie benadrukt dat zowel ex situ-behoud (de genen in de genenbank) als in situ-behoud (de genen in levende populaties dieren en planten) van belang zijn en meer aandacht moeten krijgen.  Ook wordt benadrukt dat variëteit in het gebruik van genetische diversiteit in voedselsystemen en bosbouw meer moet worden gestimuleerd. Optimale benutting van de genetische diversiteit in gewassen, landbouwhuisdieren en bomen, zowel tussen als binnen de soorten, is essentieel voor de verdere ontwikkeling van een duurzame en veerkrachtige land- en bosbouw. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van gewassen die beter tegen droogte of juist veel water kunnen. Naast meer algemene uitdagingen zal er vooral ook gebiedsspecifiek naar noodzakelijke maatregelen en optimale benutting van genetische bronnen moeten worden gekeken.