Nieuws

Fokken met kleine populaties, een belangrijk thema op de Dag van de Watervogel

Gepubliceerd op
14 juni 2022

Op 9 april 2022 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers, samen met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Centrum voor Genetische bronnen Nederland de Dag van de Watervogel. Aanleiding om deze dag te organiseren waren de uitdagingen die het fokken met kleine populaties met zich meebrengen en de zorgen die er zijn voor het gezond houden van deze kwetsbare rassen.

In het kader van promotie van de zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen wordt er jaarlijks aandacht besteed aan het door het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) gekozen 'Ras van het Jaar'. Het jaar 2022 staat in het teken van de Twentse landgans (lees meer over dit bijzondere ras). Dagvoorzitter Edgar de Poel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers, heette iedereen van harte welkom en gaf een inleiding over watervogels en de Twentse landgans.

Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties.
Edgar de Poel, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gedomesticeerde Watervogelfokkers.

Hoe de genenbank een rol kan spelen in fokken met kleine populaties

Jack Windig, onderzoeker van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, gaf een presentatie over het fokken met kleine populaties en hoe de genenbank hierin een rol kan spelen. Naar aanleiding van deze presentatie, en op verzoek en met medewerking van Edgar de Poel, is er door collega's van het CGN een inseminatieproef uitgevoerd met twee zeldzame eendenrassen. Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat een aantal van de eieren bevrucht zijn. Verdere onderzoeken zullen uit moeten wijzen of materiaal uit de genenbank ook tot positieve resultaten kan leiden.

Aanmoedigingsprijs voor sierduivenstamboek

Na de presentatie over fokkerij met zeldzame rassen werd het belang van dierregistratie aangestipt met een mooi voorbeeld uit de praktijk. Deze dag liet zien hoe belangrijk het is om diergegevens te registreren en ook hoe relatief eenvoudig je hier als fokker een bijdrage in kan doen. Een jaar geleden is op initiatief vanuit het veld een Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland (VSSNL) opgezet. De SZH ondersteunt dit initiatief en heeft op de Dag van de Watervogel een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan kartrekker Quido Valent.

Alle presentaties zijn beschikbaar gesteld via de website van de SZH

Welkom en inleiding
Edgar de Poel, dagvoorzitter

Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren
Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, Wageningen University & Research

Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy
Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland

Toekomst voor het houden van kleine rassen
Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker

Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie
Bert Kleijer, docent Aeres