Zwartbles schaap

Themadag

Online thema-avonden ‘Fokken met verstand’

De oorspronkelijke landbouwhuisdierrassen hebben de basis gelegd van de huidige veehouderij. Wat hebben we nodig om deze unieke rassen te behouden en hun kwaliteiten in de toekomst in te kunnen blijven zetten?

Datum: 5 november en 3 december 2020

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Een goed doordacht fokbeleid op populatieniveau is nodig om een ras te behouden en te verbeteren. We hadden gehoopt dit in een fysieke bijeenkomst in Wageningen te kunnen toelichten, maar durven dit niet aan. De themadag wordt nu omgezet naar twee online avondsessies, waarin de basisprincipes van fokkerij, inteelt en behoud van genetische diversiteit worden besproken en welke mogelijkheden er zijn om met inteelt om te gaan en hoe je DNA informatie kunt gebruiken voor een gezond fokbeleid? Deze thema avonden worden georganiseerd door Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).

5 november: inteelt

Donderdag 5 november wordt ingegaan op inteelt, wat is het en wanneer is het een probleem? Hoe kun je dit meten en ook worden verschillende maatregelen uitgelegd die mogelijk ingezet kunnen worden voor een gezonde toekomst. Dit alles wordt daarna met een praktische demonstratie van een vrij te gebruiken computer programma in beeld gebracht en komt ook Erik Reudink, directeur van het online softwareprogramma voor stamboekbeheer ZooEasy, aan het woord.

3 december: DNA

Donderdag 3 december gaan we in op het gebruik van DNA en de vele mogelijkheden van de informatie die hieruit te halen zijn. Maar wat gebeurt er als er niet meer naar de dieren gekeken wordt en alleen maar naar de computerinformatie over het DNA? Jack Windig zal ingaan op de voordelen maar ook de valkuilen van DNA onderzoek. Harmes Doekes vertelt over het verschil in inteeltdepessie tussen nieuwe en oude inteelt (lees hier meer).

Als afsluiting en met een terugblik op beide avondsessies, maar ook een toekomstvisie voor de zeldzame landbouwhuisdierrassen komt Gerrit Tacken, voorzitter SZH, aan het woord.

Voor wie?

Een ieder die geïnteresseerd is in het houden van en fokken met de oorspronkelijke Nederlandse landbouwhuisdierrassen is welkom. Ook de bestuursleden en de leden van de foktechnische commissies van de rasorganisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze thema avonden. Het aanmelden en deelnemen is kosteloos.

Aanmelden

Onder aan deze pagina, achter het programma.

Programma

donderdag 5 november 19.30 uur: Omgaan met inteelt

19.30 uur      Opening, welkom en uitleg. ir. Sipke Joost Hiemstra, directeur CGN

19.40 uur      Principes van inteelt, wat is inteelt en wat zijn de risico’s? dr.ir. Bart Ducro, universitair docent WUR

19.50 uur      Hoe breng je inteelt en de risico’s in kaart? Mira Schoon MSc, onderzoeker WUR

20.00 uur      Welke maatregelen kunnen helpen voor een gezonde toekomst? dr. Jack Windig, onderzoeker WUR

20.10 uur      Praktische demonstratie: hoe breng je de toekomst in beeld? Ina Hulsegge MSc, onderzoeker en promovendus WUR

20.20 uur      Praktijkvoorbeeld: Hoe kan de mean kinship berekening hierin helpen? Ing. E.J. Reudink product owner ZooEasy

20.30 uur      Vraag en antwoord en afronding 

Donderdag 3 december 19.30 uur: Hoe kan DNA informatie bijdragen aan een gezond fokbeleid?

19.30 uur      Opening, welkom en uitleg. ir. Sipke Joost Hiemstra, directeur CGN

19.40 uur      Tot welk ras behoort mijn rund? Rasidentificatie DNA-test voor runderen. Mira Schoon MSc, onderzoeker WUR

19.50 uur      Valkuilen en voordelen van DNA onderzoek. dr. Jack Windig, onderzoeker WUR

20.00 uur      Inteelt door de jaren heen, geleerde lessen over de Fries Hollandse en Holstein Friesian fokkerij. Harmen Doekes MSc PhD, onderzoeker en docent WUR

20.10 uur      Terugblik en vooruit kijken. drs. Gerrit Tacken, voorzitter SZH

20.20 uur      Vraag en antwoord en afronding

Aanmeldformulier

Uw gegevens

Naam*
De thema avonden vinden plaats in een online omgeving, deze is niet publiekelijk beschikbaar en kan alleen bezocht worden middels een door ons verstuurde link. Alle deelnemers zal gevraagd worden om de camera zoveel mogelijk uit te zetten. Om bij vragen iedereen van een goed antwoord te voorzien is het fijn om de namen in beeld te hebben. Daarnaast zullen beide avonden opgenomen worden voor digitale verspreiding.