Onderzoek van CVO

Onderzoek van CVO

Het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken voor het biologisch onderzoek aan de visbestanden en de visserij daarop.

In dit programma wordt onderzoek gedaan welke kan worden geclassificeerd onder zogenaamde Wettelijke OnderzoeksTaken ofwel WOT. Dit zijn taken waarvoor de overheid een verplichting heeft aangegaan om deze uit te voeren. Er zijn ook door de EC aan de Europese Lidstaten verplichtingen opgelegd om bepaalde onderzoeken uit te voeren. Ook dit onderzoek valt onder de WOT.

Het onderzoek van het CVO heeft betrekking op de vis- en schelpdierbestanden op zee, binnenwateren en estuaria en de visserij op deze bestanden. Het  bestaat voor een groot deel uit het verzamelen van gegevens in het veld aan boord van  zowel bedrijfschepen als onderzoeksvaartuigen. Daarnaast worden statistieken van de aanvoer van vis en visserijactiviteit verzameld en vindt bemonstering van de aanvoer plaats. Bij het verzamelen van de gegevens wordt, zover het onderzoek op zee betreft nauw samengewerkt met buitenlandse collega instituten. De co√∂rdinatie van het internationale onderzoek wordt gedaan door de Internationale Raad voor het Onderzoek op Zee (ICES) in Kopenhagen. De verzamelde data wordt gebruikt voor modelontwikkeling en het uitvoeren van analyses. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om EZ en de EC te adviseren over het beheer van de visserij.

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is bij medewerkers van Wageningen Marine Research voor het uitvoeren van onderzoek op het water. In opdracht van EZ wordt het onderzoek uitgevoerd onder voorwaarden die de kwaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de adviezen garanderen.