Blauwe wijting

Biologie

Blauwe wijting (Micromesistius poutassou) is een pelagische vis die behoort tot de kabeljauwachtigen die voornamelijk leeft in dieper water tussen de 100 en 1000 meter. Hij komt voor langs de rand van het continentale plateau, vanaf het westelijk deel van de Middellandse Zee tot IJsland, Groenland en ten noorden van Spitsbergen. Jonge blauwe wijting komt ook voor in de Noorse Zee, Noordzee en het Skagerrak. De belangrijkste paaigebieden liggen ten westen van de Britse eilanden. Blauwe wijting paait in maart-april en verspreidt zich daarna over grote gebieden in de Noorse Zee en de Barentszzee.

Visserij

De visserij vindt plaats grotendeels in de internationale wateren buiten de 200 mijlszone van de Europese landen. De vangst was in het begin van deze eeuw sterk toegenomen van ongeveer 500 duizend ton in 1995 tot rond de 2 miljoen ton in 2003-2006. Het grootste deel wordt gevangen in de eerste helft van het jaar in een gerichte visserij met pelagische netten door Noorwegen, Rusland, IJsland en de Faröer Eilanden, voornamelijk ten behoeve van de productie van vismeel en surimi. Op de Russische markt wordt blauwe wijting ook wel aangevoerd voor menselijke consumptie. In goed jaren zijn vangsten van 250-300 ton per dag per schip zijn geen uitzondering. Door een afname van het bestand zijn de vangsten daarna teruggelopen. Ook de Nederlandse trawlers vissen op deze vissoort.

In 2005 hebben de landen, die op blauwe wijting vissen, voor het eerst afspraken gemaakt over het beheer van de visserij. Deze afspraken zijn in 2008 herzien.

Ontwikkeling bestand

Door de omvangrijke hoeveelheid jonge aanwas in de jaren 1996-2005 is de stand van blauwe wijting in de westelijke wateren sinds 1996 sterk gegroeid, ondanks de recordvangsten. Dit blijkt zowel uit de toestandsbeoordeling van ICES als uit de akoestische surveys die jaarlijks door biologen uit verschillende landen gezamenlijk worden uitgevoerd. Sinds 2004 doet ook Nederland mee aan deze surveys. In 2003 werd de paaistand geschat op 7 miljoen ton Daarna nam het bestand echter weer af door een periode van zwakke aanwas. In recente jaren (2012-2015) neemt de hoeveelheid blauwe wijting weer toe.

Toestandsbeoordeling en advies

De toestandbeoordeling van blauwe wijting wordt uitgevoerd door een internationale werkgroep (Working Group on Widely Distributed Stocks) van ICES en is gebaseerd op o.m. de internationale vangstgegevens en akoestische surveys. De meest recente toestandsbeoordeling en vangstadviezen zijn beschikbaar op de ICES website.