Horsmakreel

Biologie

Horsmakreel (Trachurus trachurus) is een pelagische vis die in scholen voorkomt. Het verspreidingsgebied strekt zich uit van de West-Afrikaanse tot de Noorse kust en de Middellandse Zee. Er worden verschillende populaties onderscheiden. In de Europese Atlantische wateren onderscheiden we de Noordzeehorsmakreel, zuidelijke horsmakreel (rond Spanje en Portugal) en westelijke horsmakreel. De westelijke populatie is verreweg het grootst en paait van april tot en met juli in een uitgestrekt gebied ten westen en zuiden van Ierland en in de Golf van Biskaje. Een deel van de volwassen vis trekt daarna naar het noordelijk deel van de Noordzee en de zuidwestkust van Noorwegen. De horsmakreel in de Noordzee paait van mei tot en met juli in de zuidelijke Noordzee en trekt in het najaar terug naar het Kanaal. Kleine horsmakreel wordt in de zomer vrijwel overal langs de Nederlandse kust aangetroffen. De populaties tonen een sterk trekgedrag en kunnen jaarlijks grote afstanden afleggen.

Visserij

Hoewel er in Noord-Europa weinig belangstelling bestaat voor horsmakreel als consumptievis, is het een zeer gewilde vis in de landen rond de Middellandse Zee, Portugal en in Japan. De belangrijkste landen die in Noord Europa op horsmakreel vissen zijn Nederland, Ierland en Noorwegen. De visserij vindt hoofdzakelijk plaats met pelagische trawls en purse seine. De vangsten worden door Nederlandse schepen aan boord ingevroren en zijn bestemd voor menselijke consumptie in Japan en Afrika. Noorse en Deense vangsten worden verwerkt tot vismeel.

Ontwikkeling bestand

De omvang van de paaistand van de westelijke populatie is lange tijd gedomineerd door de nakomelingen van het uitzonderlijk succesvol broedjaar 1982. In dat jaar werd meer dan 10 maal zoveel vis geboren als in de overige jaren. Ook in de Noordzee was de 1982-jaarklas zeer talrijk. Hierdoor nam de stand eind tachtiger jaren aanzienlijk toe. Door een toename van de visserij en het uitblijven van meer van zulke uitzonderlijke broedjaren is de paaistand van de westelijke populatie daarna geleidelijk weer afgenomen. Over de omvang van de Noordzeepopulatie zijn geen recente gegevens voorhanden.

Toestandsbeoordeling en advies

De toestandbeoordeling van de horsmakreelbestanden wordt uitgevoerd door een internationale werkgroep (Working Group on Wideley Distributed Stocks) van  ICES en is gebaseerd op internationale vangstgegevens, en een bestandsschatting afkomstig van driejaarlijkse ei-surveys. De laatste ei-survey is in 2013 gehouden. De meest recente toestandsbeoordeling en vangstadviezen zijn beschikbaar op de ICES website.