Blauwe wijtingsurvey

Internationale akoestische survey op blauwe wijting

Resultaten van de survey op blauwe wijting in 2012

Blauwe wijting is een van de grootste visbestanden die voorkomt in noord Atlantische wateren. In maart en april 2012 voerde Wageningen Marine Research samen met Noorwegen, Rusland, Ierland en de Faröer voor het 9e opeenvolgende jaar de internationale akoestische survey op deze vissoort uit. De survey vindt plaats in de paaitijd in westelijke wateren aan de rand van het continentale plat. Het Nederlandse schip Tridens en het Ierse schip Celtic Explorer nemen deel namens de Europese Unie. Aan boord van de Tridens bevinden zich wetenschappers uit Schotland, Duitsland, Denemarken en Nederland. De tabel hieronder laat de surveyperioden van de deelnemende schepen zien.

Schip Instituut Onderzoeks-periode
Fridtjof Nansen PINRO, Murmansk, Russia 24/3-6/4
Celtic Explorer Marine Institute, Ireland 24/3-5/4
Brennholm Institute of Marine Research, Bergen, Norway 28/3-8/4
Magnus Heinason Faroe Marine Research Institute, Faroe Islands 31/3-8/4
Tridens Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES), the Netherlands 26/3-5/4

De resultaten van de internationale survey op blauwe wijting worden gebruikt door een werkgroep van ICES, de “Working Group on Widely Distributed Stocks”, bij de toestandbeoordeling van blauwe wijting.  

Met behulp van echolood wordt er gezocht naar blauwe wijting.

Er wordt langs vaste transecten gevaren om de situatie van jaar op jaar te kunnen vergelijken.  

Blauwe wijting wordt normaal gesproken in bijna het hele onderzoeksgebied (ongeveer 130 duizend vierkante mijl) aangetroffen. De totaal gevonden hoeveelheid blauwe wijting was dit jaar 2.2 miljoen ton. Dit is 38% hoger dan vorig jaar, toen de schatting 1.6 miljoen ton bedroeg. Over de periode 2004 - 2011, is het bestand echter afgenomen. Maar dit jaar was weer een toename waargenomen. Door slecht weer kon in 2011 het gebied rond Rockall niet geheel worden bemonsterd. In 2012 waren de weersomstandigheden veel beter en het heel gebied kon in korte tijd worden bevaren. Het blijkt dat minder dan 1% van de blauwe wijting paaipopulatie in het Rockall gebied word aangetroffen. 71% zat in het ‘core area’ ten westen van de Hebriden.

De figuur geeft de relatieve verspreiding van de blauwe wijting aan zoals waargenomen tijdens de survey.

De afname van de hoeveelheid blauwe wijting tussen 2004-2010 is een gevolg van de visserij op deze soort en, sinds 2002, een dalende trend in de jaarlijkse aanwas. Door internationale maatregelen is de visserij in 2011 echter sterk beperkt. De surveys in 2011 en 2012 laten weer een verbetering zien voor de aanwas in 2009, 2010 en 2011. In 2012 was een relatief grote proportie jonge vis (2 en 3 jaar oud) gezien in de survey. 76.6% (in biomassa) van het bestand bestaat uit 2 tot 4 jaar oude (38.1%) een 6 tot 8 jaar oude (38.5%) vis.