Haringsurveys

Jaarlijks wordt in internationaal verband meegewerkt aan verschillende bestandsopnamen van haring. Deze haringsurveys zijn een onderdeel van het onderzoeksprogramma ten behoeve van de Europese Unie waaraan alle lidstaten meewerken.

In de Noordzee wordt ieder jaar in februari door de “Tridens” meegedaan aan de International Bottom Trawl survey (IBTS) om gegevens te verzamelen over de sterkte van de jongste jaarklassen van haring, sprot en rondvis (kabeljauw, schelvis, wijting). Voor meer informatie wordt verwezen naar de IBTS pagina.

In de Noordzee en in het Kanaal worden door de "Tridens" een aantal larvensurveys uitgevoerd op haring. Daarnaast neemt de "Tridens" in juni/ juli gedurende vier weken deel aan de internationale akoestische haringsurvey in de Noordzee samen met Noorwegen, Duitsland, Schotland, Ierland en Denemarken. Beide surveys zijn gericht op het schatten van de paaistand van Noordzeeharing. De surveys in de Noordzee worden gecoördineerd door de ICES Working Group for International Pelagic Surveys (WGIPS) (voorheen PGIPS en PGHERS). De gegevens van deze surveys worden beschikbaar gemaakt aan de haringwerkgroep van ICES (Herring Assessment Working Group for the Area South of 62º N (HAWG).

Tenslotte wordt in mei meegedaan aan een internationale akoestische survey op Atlanto-Scandische haring (ASH) in de Noorse zee. In 2005 zal deze survey worden uitgevoerd door de "Dana" uit Denemarken. Tijdens de survey zullen ook Nederlandse onderzoekers aan boord zijn. De surveys worden gecoördineerd door de ICES Working Group on Surveys of Pelagic Fish in the Norwegian Sea (WGNAPES, voorheen PGNAPES). De gegevens van deze surveys worden beschikbaar gemaakt aan de ICES Working Group on Wideley Distributed Stocks (WGWIDE)

Meer informatie over haringbestanden: zie www.clupea.net.