Platvissurveys

Platvissurveys

Jaarlijks worden door Wageningen Marine Research drie afzonderlijke bestandsopnamen op tong en schol uitgevoerd. De surveys vinden plaats in verschillende gebieden met verschillende onderzoeksvaartuigen en zijn gericht op verschillende leeftijdsgroepen van deze soorten. Daarnaast worden alle andere vis- en bodemsoorten die worden gevangen bemonsterd.

De Beam Trawl Survey (BTS) is vooral gericht op het schatten van de stand van de volwassen vis in de Noordzee en wordt uitgevoerd op de onderzoeksvaartuigen Tridens en Isis. De Sole Net Survey (SNS) is gericht op jonge tong en schol, die in het kustgebied opgroeit, en wordt uitgevoerd door de Isis. De  Demersal Fish survey (DFS) (voorheen Waddenzeeproject) is vooral gericht op de 0-jarige tong en schol en garnalen in de Waddenzee en Zeeuwse stromen. Deze gebieden fungeren voor deze soorten als kraamkamers.

Voor de vergelijkbaarheid van de resultaten van de surveys tussen verschillende jaren is het van belang om ieder jaar dezelfde onderzoeksmethode te gebruiken. Tijdens de bestandsopnamen wordt daarom ieder jaar dezelfde gebieden onderzocht  met een standaard opgetuigd vistuig.