Beam Trawl Survey (BTS)

De boomkorsurvey (BTS) is primair bedoeld om visserijonafhankelijke gegevens te verzamelen van de leeftijdssamenstelling van tong en schol in de Noordzee.

Deze gegevens worden ondermeer gebruikt voor het maken van toestandbeoordelingen van tong en schol door de ICES Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak. Behalve kengetallen voor de talrijkheid van tong en schol levert de BTS ook waardevolle informatie voor het monitoren van de toestand van het Noordzee-ecosysteem. Het gebruikte vistuig zeer geschikt om op de zeebodem levende diersoorten te bemonsteren.

De BTS is in de zomer van 1985 gestart en werd aanvankelijk alleen uitgevoerd met het onderzoekinsvaartuig Isis. Vanaf 1995 wordt een veel groter gebied bemonsterd dankzij de inzet van de Tridens. Beide schepen vissen met een 8 meter boomkor. Het surveygebied is onderverdeeld in vakken. In ieder vak worden 1 tot 4 vistrekken gedaan van een half uur. Deze trekken zijn random in het vak verdeeld, rekening houdend met de bevisbaarheid van de bodem. Omdat de Tridens voor een groot deel in stenige en moeilijk bevisbare gebieden vist, is het vistuig voorzien van een zogenaamd schotje, waarmee wordt voorkomen dat grote stenen worden opgevist.

Sinds 1988 wordt door Engeland een vergelijkbare survey uitgevoerd met een 4 meter boomkor. Duitsland voert sinds 1991 een survey uit met een 7m boomkor en sinds 1992 bemonstert Belgiƫ met een 4 meter boomkor. De gezamenlijke inspanning geeft een Noordzeedekkend beeld. De BTS wordt gecoƶrdineerd door de ICES Working Group on Beam Trawl Surveys.

Meer informatie over de BTS kan worden opgevraagd op de volgende links: