Demersal Fish Survey (DFS)

Ieder najaar wordt in de kinderkamers van tong en schol de Demersal Fish Survey (DFS) uitgevoerd. Het doel van de survey is het schatten van de hoeveelheid jonge schol, tong, garnalen en niet-commerciële bodemvisbestanden.

De belangrijkste kinderkamers voor schol en tong zijn de Waddenzee, de Wester- en Oosterschelde, en in de kustzone. Beide vissoorten groeien op in deze gebieden om daarna naar de Noordzee te trekken. Voor de Waddenzee en de Wester- en Oosterschelde is de DFS survey een unieke informatiebron. De DFS gegevens van 0- en 1-jarige schol en tong worden door de ICES Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak gebruikt voor het opstellen van een kortetermijnprognose van de ontwikkeling van de bestanden van schol en tong.

De DFS is in 1969 door het toenmalige Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) opgezet om het belang van de Waddenzee als kinderkamer voor platvis in kaart te brengen (Waddenzeeproject). Destijds waren er plannen voor landwinning in de Waddenzee en was het belang van het gebied als kinderkamer voor vissen onduidelijk. De survey werd niet tot de Waddenzee beperkt maar uitgebreid tot andere gebieden waarvan verwacht werd dat ze een belangrijke functie als kinderkamer voor platvissen vervulden. Voor deze survey worden verschillende schepen ingezet. Er wordt gevist met een 6 meter garnalenkor aan boord van de Isis in de kustzone. De Stern in de Waddenzee en de Schollevaar in het Schelde-estuarium gebruiken een 3-meter kor.

Tot 1986 werd de survey twee maal per jaar uitgevoerd, in het voorjaar (april) en in het najaar (september/ oktober). Sinds 1987 wordt de survey alleen nog in het najaar uitgevoerd.

Nadat het belang van de Waddenzee was aangetoond, werd de DFS voortgezet om kengetallen voor de talrijkheid van jonge platvis te verzamelen. Belgiƫ en Duitsland bemonsteren vanaf respectievelijk 1971 en 1974 de Belgische kust en het Duitse Wad. Deze surveys worden eveneens jaarlijks uitgevoerd in het september/ oktober en de opzet is vergelijkbaar met de Nederlandse DFS.

Omdat deze survey al meer dan 30 jaar wordt uitgevoerd, levert deze een belangrijke tijdreeks aan gegevens over de ontwikkeling van vis- en benthosfauna in de Nederlandse kust en estuariene wateren.