Sole Net Survey (SNS)

De SNS is een platvissurvey waarbij met een 6 meter boomkor wordt gevist. De survey is gericht op 1- tot 4-jarige tong en schol. Er worden 10 standaard transecten bemonsterd die parallel zijn aan de kust of er loodrecht op staan. Het kustgebied tussen Zuid-Holland en Denemarken (Esbjerg) wordt op deze manier bemonsterd.

In de periode 1969 tot 1989 werd de survey zowel in het voorjaar als in het najaar uitgevoerd. Sinds 1990 wordt het programma alleen nog in het najaar uitgevoerd. In de periode 1974 t/m 1991 en in 1994 werd het gebied ten noorden van Esbjerg ook bemonsterd tijdens de SNS survey. Vanwege de bodemgesteldheid werd in dit gebied met een zwaardere boomkor gevist.

De gegevens van 1 tot 2-jarige vis worden gebruikt door de ICES Working Group on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak voor de korte termijn voorspelling van de bestandsontwikkelingen van tong en schol. De gegevens van 1 tot 4-jarige schol en tong worden ook gebruikt om de modellen die tijdens die werkgroep gebruikt worden, te ijken. Daarnaast heeft de SNS tot doel het monitoren van niet-commerciƫle bodemvisbestanden. Omdat de survey al meer dan 30 jaar wordt uitgevoerd kunnen de resultaten gebruikt worden om (trendmatige) veranderingen in het kustecosysteem aan te tonen.