Bijvangstbemonstering

Bijvangstbemonstering

Bijvangsten in de visserij bestaan over het algemeen uit vangsten van ondermaatse commerciële vis, soorten waarop niet doelgericht wordt gevist, niet commerciële vissoorten en andere aquatische organismen. Een deel van de bijvangst wordt als ongewenst weer overboord gezet, dit worden ook wel discards genoemd.

Het (internationale) beleid is er op gericht de hoeveel­heid discards in de visserij te verminderen omdat deze leiden tot een onderbenutting van de natuurlijke hulpbronnen en ongewenste neveneffecten hebben op het mariene ecosysteem. In de komende jaren zal het overboord gooien van de ongewenste bijvangst voor een groot aantal vissoorten worden verboden en moeten deze bijvangsten voortaan worden aangeland. Het onderzoek geeft een beeld van de factoren die de discards beïnvloeden en onderzoekt het effect van discards op de nauwkeurigheid van de toestandsbeoordelingen van commercieel geëxploiteerde vissoorten. Het verzamelen van gegevens over de ongewenste bijvangst is onderdeel van een internationaal monitorprogramma waarin alle lidstaten participeren. Bij deze coördinatie wordt gestreefd om een zo compleet mogelijke dekking van de bemonstering van de verschillende internationale vlootsegmenten te verkrijgen.

Het onderzoek richt zich op het schatten van de hoeveelheid en de samenstelling van de bijvangst in de voor Nederland belangrijkste vormen van visserij waaronder de boomkorvisserij gericht op tong en schol en de pelagische visserij gericht op haring, makreel en horsmakreel. De hoeveelheden variëren per type visserij, visgrond en periode van het jaar. Ook tussen de jaren kunnen grote verschillen bestaan.