Binnenwateren

Binnenwateren

Het WOT vis- en visserijonderzoek in het zoete water beperkt zich voornamelijk tot het IJsselmeer en Markermeer. De belangrijkste bron van informatie is de bestandsopname die jaarlijks in deze wateren worden uitgevoerd. In aanvulling daarop vinden sinds 2007 bemonsteringen plaats van de oevers in deze gebieden.

De surveys geven een beeld van de situatie en de ontwikkelingen van de visbestanden die in deze gebieden leven. Daarnaast worden, in samenwerking met fuikenvissers, gegevens verzameld over zeldzame vissen, aal en zalmachtigen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in een integrale rapportage over de toestand van de visbestanden en de visserij in zoete Rijkswateren, waarbij ook gegeven verzameld in andere projecten en organisaties worden gebruikt. Verder wordt de informatie ingezet voor evaluaties ten behoeve van de Habitatrichting en Kaderrichtlijn Water.

Naar aanleiding van de zorgelijke toestand van aal in Europese wateren heeft de EU ministerraad in 2007 maatregelen vastgesteld om het herstel van de Europese aal te bespoedigen. Naar aanleiding daarvan heeft Nederland een herstelplan opgesteld. De voortgang van het herstel wordt elke drie jaar gerapporteerd. Een bemonstering van de aalbestanden en de aalvisserij in het IJsselmeer en de overige binnenwateren wordt jaarlijks uitgevoerd en is gericht op het monitoren van de ontwikkeling van de aalstand in Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met de visserijsector.