Surveys IJsselmeer en Markermeer

Sinds 1966 wordt de visstand van het IJsselmeer (en het Markermeer) jaarlijks met het onderzoeksschip ‘Stern’ bemonsterd. De veranderingen in de visstand worden hiermee in beeld gebracht. De resultaten worden gebruikt bij de beoordeling en advisering van de visserij op bijvoorbeeld aal, spiering, baars en snoekbaars. Maar bijvoorbeeld ook bij studies naar de effecten van waterbeheer en/ of visserij op de visstand.

Er wordt bij dit onderzoek onder meer gekeken naar de verschillende vissoorten die in het IJsselmeer voorkomen en hoe de samenstelling daarvan verandert in de loop der jaren. Ook wordt de leeftijd van de vissen nagegaan, welk geslacht ze zijn, hoe groot ze zijn, en welk gewicht ze hebben.

In 1989 zijn de methoden voor deze monitoring gestandaardiseerd. Dit betekent dat er sindsdien elk jaar op dezelfde manier en op dezelfde plekken gevist wordt. De locaties zijn zo gekozen dat we zowel een beeld krijgen van de visstand in het IJsselmeer als in het Markermeer. Er werden twee verschillende vistuigen (sleepnetten) gebruikt, namelijk een grote kuil en een elektrokor. Sinds 2013 is de grote kuil niet meer in gebruik en wordt met een verhoogde 4 meter boomkor gevist. Met deze netten wordt van de meeste soorten, met uitzondering van aal en kleine soorten zoals spiering, pos en stekelbaars, vooral jonge vis gevangen.

Met de verhoogde boomkor worden jaarlijks 29 trekken op het IJsselmeer en 14 trekken op het Markermeer gedaan, verspreid over 25 locaties. Met de elektrokor worden 20 trekken op het IJsselmeer en 10 trekken op het Markermeer gedaan.