Kokkels

Bestandsopnamen kokkels

Inventarisatie van de kokkels in Nederlandse kustwateren

In opdracht van de overheid wordt het kokkelbestand jaarlijks door Wageningen Marine Research geïnventariseerd in de Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. In de rest van de Nederlandse kustzone wordt de kokkel (Cerastoderma edule) bijna niet aangetroffen.

Schelpdieren, waaronder kokkels, vormen een belangrijke voedselbron voor een aantal kustvogels. Met name de scholekster is in grote mate afhankelijk van de kokkelvoorraad. Na een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van schelpdiervisserij in de kustwateren is het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020 opgesteld. Hoofduitgangspunt van dit beleid is een ecologisch duurzaam gebruik van kust en zee. Binnen dit kader is de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee verboden per 2005. In de Waddenzee en Oosterschelde is het  voedselreserveringsbeleid van kracht, wat inhoudt dat er alleen gevist mag worden als er voldoende kokkels aanwezig zijn om de lokale scholeksterpopulatie te voeden.

De kokkelsurvey vindt plaats in het voorjaar. Dit geeft de kokkelsector voldoende tijd voor het opstellen van visplannen voor aanvang van het visseizoen. Er mag echter alleen gevist worden wanneer in september nog voldoende kokkels aanwezig zijn voor de vogels. Daarom wordt berekend wat er in september over zal zijn van het kokkelbestand dat aangetroffen werd in het voorjaar, daarbij rekening houdend met een gemiddelde groeisnelheid en een gemiddelde sterfte. Op basis van de voorjaarssurvey wordt dus gerapporteerd wat er in het voorjaar aanwezig was, en hoe groot het kokkelbestand in september naar alle waarschijnlijkheid zal zijn. Daarbij wordt expliciet aangegeven hoe groot het bestand zal zijn bij bevisbare dichtheden van 50 of meer kokkels per vierkante meter.