Mesheften

Mesheften

In opdracht van de overheid worden in de Nederlandse 12-mijlszone en de Voordelta mesheften (Ensis sp.) jaarlijks geïnventariseerd door Wageningen Marine Research. Momenteel is dit de meest dominante commerciële soort.

De survey is echter ooit opgezet om de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) te inventariseren. Hoewel de strandschelp nog steeds wordt aangetroffen, zijn de aantallen nog slechts een fractie van wat ze bij aanvang van de survey waren. Terwijl de mesheften sterk toenamen in aantal, namen de strandschelpen sterk af.

Bij de bemonsteringen wordt gebruik gemaakt van een aangepaste zuigkor en een zogeheten bodemschaaf (een speciaal voor het bemonsteren van schelpdieren ontwikkelde sleepkor). In de kustzone worden, in vergelijking tot de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde, veel meer soorten schelpdieren aangetroffen. Deze worden allemaal geregistreerd, hoewel de methodiek voor de ene soort beter geschikt is dan voor de andere. De survey is immers in eerste instantie aangepast voor het bemonsteren van mesheften en strandschelpen.