Publicaties CVO

Het onderzoek naar de dynamiek van vis- en schelpdierpopulaties is een onderdeel van het programma 406: Wettelijk visserijonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). CVO maakt gebruik van de faciliteiten en expertise van Wageningen Marine Research.

Op deze site kunnen de rapportages over het betreffende onderzoek worden geraadpleegd of gedownload. In de lijst met publicaties zijn tevens Wageningen Marine Research-rapporten opgenomen die verwant zijn aan het door het CVO uitgevoerde onderzoek. Resultaten die tot stand zijn gekomen door middel van internationale samenwerking via ICES kunnen via www.ices.dk worden geraadpleegd.

Niet alle publicaties zijn momenteel digitaal beschikbaar. De titel van de publicatie is dan wel in de lijst opgenomen. Deze rapporten kunnen meestal per e-mail worden aangevraagd bij imares@wur.nl.

De lijst met is geordend naar de volgende onderwerpen: schelpdier, zee, zoet en overige. Verder zijn de rapporten vanaf 2004 gegroepeerd per jaar in rubrieken.