2004 publicaties

CVO rapporten

Beek, F.A. van, 2004. Programma Wettelijke Onderzoek Taken. Visserijonderzoek DLO-programma 406 Werkplan 2005. CVO Rapport 04.026

Beek, F.A. van, 2003. Programma Wettelijke Onderzoek Taken. Visserijonderzoek DLO-pro­gramma 406 Werkplan 2004. CVO Rapport 03.024

Beek, F.A. 2004. Voortgangsrapportage van het WOT programma 406: Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek voor LNV in 2003. CVO rapport: 04.006Zeeonderzoek

Bolle, L.J., C.J.G. van Damme, E. van Os-Koomen, S.A. Rijs, C. Bakker, M. Dickey-Collas, J.M.P. Buntsma-Hamers, M. Stoker en M. de Vries 2004. Voortgangsrapportage van de Nederlandse bijdrage aan PLACES (plaice and cod egg survey). RIVO rapport: C050/04

Couperus, A.J., W. Patberg, O.A. van Keeken and M.A. Pastoors. 2004. Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2002. CVO report 04.022

Dickey-Collas,  M. A.S. Couperus, ir. M.S. Ybema en R.A. Bol. 2004 Blue Whiting Spawning Survey. RIVO report Number: C080/04

Dickey-Collas, M. 2004. The current state of knowledge on the ecology and interactions of North Sea Herring within the North Sea ecosystem. CVO rapport nr. 04.028

Grift, R.E., I. Tulp, L.Clarke, A. McLay, S. Reeves, J. Vigneau, W.Weber. 2004. Assessment of the ecological effects of the Plaice Box. Report of the European Commission Expert Working Group to evalute the Shetland and Plaice boxes. Brussels. 121p.

Keeken, O.A. van, and M.A. Pastoors. 2004. Discards sampling of the Dutch beam trawl fleet in 2003. CVO Report 04.024

Keeken, O.A van, J.J.Poos and M.A. Pastoors. 2004. Discarding in the Dutch beam trawl fleet in 2002. CVO report: 04.010

Keeken, O.A van, F.J. Quirijns en M.A. Pastoors. 2004. Analysis of discarding in the Dutch beamtrawl fleet. RIVO report: C 034/04

Kraak, S.B.M. & M.A. Pastoors. 2004. Precision of the catch-at-age estimates from the Dutch market sampling programme.RIVO report C044/04

Ybema, S. and A.S. Couperus. 2004. North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for FRV "TRIDENS". 23 June - 18 July 2003. Internal RIVO report: 04.001

Ybema, S. and A.S. Couperus. 2004. North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for FRV “TRIDENS”.  28 June – 21 July 2004. Internal RIVO report Number: 04.021

Relevante verwante IMARES rapporten

Dickey-Collas, M.,  R.E. Grift, L.J. Bolle and S.B.M. Kraak. 2004. Evaluation of Stock Assessment Models. RIVO report C023/04    

Keeken O.A. van, S.M.B. Kraak, A.D. Rijnsdorp. 2004. Growth and maturity of North Sea plaice and sole RIVO report: C088.04

Keeken, O.A. van, M. van Hoppe, R.E. Grift en A.D. Rijnsdorp. 2004 The effect of changes in the spatial distribution of juvenile plaice in the North Sea (Pleuronectes platessa) on the management of its stocks. ICES CM 2004/K:25

Kraak, S.B.M. 2004. An evaluation of MTAC - a program for the calculation of catch forecasts taking the mixed nature of the fisheries into account. RIVO report C025/04

Kraak, S.B.M., F.C. Buisman, J.J. Poos, M. Dickey-Collas, M.A. Pastoors, J.G.P. Smit and N. Daan. 2004. How can we manage fisheries? A simulation study of the effect of managment choices of the sustainablilty and economic performance in a mixed fishery. ICES CM 2004/FF:11

Simmonds, E.J., C. Zimmermann, E. Götze, S. Jansen, E. Thorstensen, B. Lundgren, D.G. Reid, S. Ybema and A.S. Couperus. 2004. ICES coordinated acoustic surveys of ICES divisions IIIa, IV and VIa (north). Improvements through stratified design and 2003 results. ICES CM 2004/R:32 Poster

 
 

Onderzoek in binnenwateren

Dekker, W. 2004. De aal en aalvisserij van het IJsselmeer. RIVO Rapport Nummer: C002/04.

Dekker, W. 2004. Monitoring van de intrek van glasaal in Nederland: evaluatie van de huidige en alternatieve methodieken RIVO Rapport Nummer: C006/04

Leeuw,  J.J. de., R. de Jager en C. Deerenberg 2004. Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2003. Rapport: C068/04

Tien, N.S.H., H.V. Winter en J.J. de Leeuw. 2004. Samenstelling van de visstand in de grote rivieren gedurende het winterhalfjaar 2003/2004 Jaarrapportage Actieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren Rapport: C069/04

Tulp, I. en J. van Willigen. 2004. Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2003. RIVO rapport: RIVO Rapport: C089/04

Tulp, I. en J. van Willigen. 2004. Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000-2003. RIVO Rapport: C086/04

Winter, H.V., N.S.H. Tien en J.A.M. Wiegerinck. 2004 Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: Samenstelling van de visstand op basis van vangsten met fuiken en zalmsteken in 2003. RIVO Rapport: C053/04; RIZA: BM 04.05

Relevante verwante IMARES rapporten

Deerenberg, C. en J.A. van Willigen. 2004 Bijvangst in schietfuiken op het IJsselmeer in relatie tot aantal kelen en aantal stadagen. RIVO Rapport: C005/04

Deerenberg, C. 2004 Bijvangsten in fuiken in het IJsselmeergebied en de grote rivieren. RIVO Rapport Nummer: C064/04

Leeuw,  J.J. de, en I.Y.M. Tulp. 2004. Beschikbaarheid spiering als voedsel voor vogels in het IJsselmeer RIVO Rapport Nummer C004/04

 
 

Schelpdierenonderzoek

Craeymeersch, J.A. en M.R. van Stralen. 2004. Het mosselbestand in de Westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2004. RIVO Rapport: C033/04

Craeymeersch, J.A. en J. Perdon. 2004. De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2004 met een bijlage over ….. mesheften. RIVO Rapport: C073/04

Craeymeersch, J.A. en J. Perdon. 2004. De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2003. RIVO Rapport: C040/04

Kesteloo, J.J., M. R. van Stralen en V. Breen en  J. A. Craeymeersch. 2004. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2004. Rapport nr. C052/04

Steenbergen, J., J.M.D.D. Baars, M.R. van Stralen en T.P. Bult. 2004. Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. RIVO Rapport Nr CO067/04 + bijlage

Relevante verwante IMARES rapporten

Craeymeersch J.A. en H. Hummel. 2004. Effectonderzoek kokkelvisserij Voordelta. RIVO Rapport: C012/04