2007 publicaties

CVO rapporten

Beek, F.A. van, 2007. (edt) DLO-programma 406. Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek. Voortgangsrapportage over 2006. CVO Rapport nr. CVO 07.003

Beek, F.A. van 2007. (edt) Wettelijke Onderzoekstaken Visserijonderzoek. WOT-05 Visserijonderzoek. Werkafspraken en werkplan 2008. Rapport nr. CVO 07.008

Dickey-Collas, M. and F.A van Beek. 2007. Report of the KB-WOT fisheries programme carried out in 2006. IMARES Report Number: C044/07

Dickey-Collas, M., and F.A. van Beek. 2007. KW-WOT Fisheries Research; programme for 2007. CVO report nr. 07.006


Zeeonderzoek

Boois, I.J. de, en R.A. Bol. 2007. BTS 2007: Resultaten en reisverslagen. Wageningen IMARES  rapport 07.016.

Bogaards, H., L. Borges, M. Machiels, S. Kraak 2007. Bayesian analysis of research vessel surveys: trends in North Sea plaice abundance. Report C033/07

Bogaards, H., L. Borges, M. Machiels, S. Kraak and A. Rijnsdorp. 2007. Fisheries independent estimates of trends in North Sea polaice (Pleuronectes platessa) abundance: a Bayesian anayles of research vessel survey data. ICES CM 2007/O:18

Borges, L., S. Kraak, H. Bogaards and M. Machiels. 2007. 2006 stock assessment of North Sea plaice using a Bayesian catch-at-age model Report C034/07

Clarke, M.,  G. van  Balsfoort, A. Coers, A. Campbell, M. Dickey-Collas, A. Egan, M. Ghiglia, I. Harkes, C. Kelly, S. O' Donoghue, C. Olesen, B. Roel, A. Tait and A. Uriarte. 2007. A new scientific initiative with the Pelagic RAC to develop a management plan for western horse mackerel. Working Document to WGMHSA 2007. Submitted to ASC as ICES CM 2007/O:20

Couperus, A.S. en F.A. van Beek 2007. Reisverslag Atlanto-Skandische haring survey, FRV Dana 2-31 mei 2007. IMARES  rapport nr. 07.014

Heino, M., C. O’Donnel, G. Johnston, E. Mullins, J. Ullgren, S. Bettie, V. Anthonypillai J. Jensen, S. Ratushnyy, I. Oganin, V. Shnar O. Rune Godø, Ø. Tangen, R. Pedersen, G. Lien, J. de Lange, E. Meland, J. A. Jacobsen, L. Smith, M. Mohr Joensen, J. Alvarez; S. Ybema, T. Pasterkamp, K. Bakker, P. Tjoe-Awie, E. Armstrong, D. Gloe, D. Tijssen, K. Eriksen. 2007.  International blue whiting spawning stock survey spring 2007. Tokrapport/Havforskningsinstituttet. ISSN 1503-6294/Nr. X – 2007

Helmond, A.T.M. van, and H.M.J van Overzee. 2007. Discard sampling of the Dutch beam trawl in 2006. CVO report nr. 07.011

Helmond, A.T.M. van, and H.M.J van Overzee. 2007. Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2006. CVO report Number: 07.10

Keeken, O.A. van, A. Dijkman Dulkes and Peter Groot. 2006. Pilot study: Catches of the North Sea cod by recreational fishermen in the Netherlands. CVO report nr. 07.002

Kraak, S., H. Bogaards, L. Borges, M. Machiels, O. van Keeken. 2007. Integration of three structurally different stock assessment models in a Bayesian framework. Report C043/07

Kraak, S.B.M. 2007. Het verband tussen visserij-inspanning en visserijsterfte. IMARES Rapport C083/07

Machiels, M.A.M., S.B.M. Kraak and F.A. van Beek. 2007. Evaluation of a management plan as proposed by the European Commission in 2006 for fisheries exploiting stocks of plaice and sole in the North Sea Report Number: C011/07

Couperus, A.S. 2007. Monitoring of incidental catches of cetaceans by Dutch pelagic trawlers in 2006. CVO report nr. 07.004

Couperus, A.S. en F.A. van Beek 2007. Reisverslag Atlanto-Skandische haring survey, FRV Dana 2-31 mei 2007. IMARES  rapport nr. 07.014

Ybema, S. 2007. Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with R.V. “Tridens”, 05 March - 23 March 2007. Report Number: 07.010

Verver, S.W. 2007. Market sampling of landings of commercial species in the Netherlands in 2004. CVO report number 07.001

Machiels, M., S. Kraak, L. Borges and H. Bogaards. 2007. Stock assessment of North Sea plaice using surplus production models. Report C032/07

Verver, S. en H.M.J. van Overzee. 2007. Market sampling of landings of commercial species in the Netherlands in 2005. CVO Report number 07.009

Verver, S. en H.M.J. van Overzee. 2007. Market sampling of landings of commercial species in the Netherlands in 2006. CVO Report number 07.007

Taylor, N., C.J. Fox, L. Bolle, M. Dickey-Collas, P. Fossum, G. Kraus, P. Munk, N. Rolf, C. van Damme and M. Vorbach. 2007. Results of the spring 2004 North Sea Ichthyoplankton surveys. The distribution of fish eggs and larvae from the international ichthyoplankton survey. ICES Cooperative Research Report No 285 May 2007


Onderzoek in binnenwateren

Leeuw, JJ. de, 2007. Aanbevelingen Richtlijnen Duurzame Visserij op Spiering in IJsselmeer/Markermeer. IMARES Rapport Nummer: C008/07

Leeuw, J.J., I. Tulp, I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink. 2007. Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2005. Wageningen IMARES rapport C024/07.

Jansen, H.,  I. de Boois, R. Hille Ris Lambers, B. van Os-Koomen, J. van Willigen en J. de Leeuw. 2007. Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2006. IMARES Rapport Nummer: C052/07

Jansen, H.M., H.V. Winter en T.P. Bult. 2007. Bijvangst van trekvissen in de Nederlandse fuikenvisserij. Rapport Nummer: C048/07

Leijzer, T.B.,  I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink. 2007. Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied Jaarrapport 2006. IMARES Rapport C129/07

Tulp, I., I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink. 200x. Diadrome vissen in de         Waddenzee: Monitoring bij Kornwerderzand 2000-2006. IMARES Rapport C137/07

Relevante verwante IMARES rapporten

Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. van Keeken en H.J. Westerink. 2007. Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2006 Rapport C035/07

Schelpdierenonderzoek

Goudswaard, P.C., J.J. Kesteloo en M.R. van Stralen. 2007. Het bestand aan Japanse Oesters in het litoraal van het Nederlands deel van de Waddenzee in 2004-2006. Wageningen IMARES Rapport nr. C012/07

Goudswaard, P.C., J. Kesteloo, C. van Zweeden, F. Fey, M.R. van Stralen, J. Jansen en J.A.M. Craeymeersch. 2007. Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2007. IMARES rapport C095/07

Kesteloo, J.J., M.R. van Stralen, F. Fey , J.Jol en P.C. Goudswaard. 2007. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren. IMARES rapport C071/07

Perdon, K.J., en P.C. Goudswaard. 2006. Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) in de Nederlandse kustwateren in 2007. IMARES Rapport C087/07

Relevante verwante IMARES schelpdierrapporten

Ens, B.J., J.A. Craeymeersch, F.E. Fey, H.J.L. Heessen, A.C. Smaal, A.G. Brinkman, R. Dekker, J. van der Meer, M.R. van Stralen. 2007. Sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee: een overzicht van bestaande kennis en een beschrijving van een onderzoekopzet voor een studie naar het effect van mosselzaadvisserij en mosselkweek op sublitorale natuurwaarden IMARES Rapport nr. C077/07

Brinkman, A.G., J.M. Jansen. 2008. Draagkracht en exoten in de Waddenzee IMARES Rapport nr. C073/07