2008 publicaties

CVO rapporten

Beek, F.A. van, 2008. (edt) WOT-05 Visserijonderzoek. Voortgangsrapportage over 2007. Rapport nr. CVO 08.003

Dickey-Collas, M. and F.A. van Beek. 2008. KB – WOT Fisheries Research; programme for 2008. CVO report Number: 08.004

Dickey-Collas, M.,  and F.A. van Beek. 2008. Report of the KB-WOT fisheries programme carried out in 2007. CVO Report Number: C08/06

Beek, F.A. van, 2008. (edt) WOT-05 Visserijonderzoek. Werkafspraken en werkplan 2009. Rapport nr. CVO 08.009

Zeeonderzoek

Bolle, L.B, A. Dijkman-Dulkes, K. Groeneveld, G. Rink en M. de Vries 2009. Reisverslagen van de Demersal Fish Survey (DFS) en de Sole Net Survey (SNS) 2008. Intern Rapport 08.023

Damme, C. van, en Kees Bakker. 2008. Haringlarven seizoen 2007-2008: reisverslagen en resultaten. IMARES Rapport 08.008

Verver S.W. and H.M.J. van Overzee. 2008. Market Sampling of Landings of Commercial Fish Species in the Netherlands in 2007. CVO report Number: CVO 08.005

Machiels, M.A.M., S.B.M. Kraak and J.J. Poos. 2008  Biological evaluation of the first stage of the management plan for fisheries exploiting the stocks of plaice and sole in the North Sea according to Council Regulation (EC) no 676/2007. IMARES Report C031/08

Couperus, A.S., 2008. Monitoring of incidental catches of cetaceans by Dutch pelagic trawlers in 2007. CVO report nr. 08.007

Ybema, S., K. Bakker, T. Pasterkamp, E. Armstrong, D. Tijssen, M. Kloppmann and J. Freijser. 2008. Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with R.V. “Tridens”, 17 March – 4 April 2008. IMARES Report number: 08.013.

Damme, C.J.G. van, 2008. Noordzee makreel eisurvey 2008: reisverslag en resultaten. IMARES Rapport 08.018

Helmond, A.T.M. van, and H.M.J. van Overzee. 2008. Discard sampling of the Dutch beam trawl fleet in 2007. CVO report Number: CVO 08.008

Hofstede, R. ter, en H.J.L. Heessen. 2008. Reisverslag IBTS 2008 Q1 Tridens week 5 t/m 9 WOT Surveys IBTS.IMARES Intern Rapport 08.007

Boois, I.J. de, en R.A. Bol. 2008. Resultaten en reisverslagen. CVO rapport nr. 08.010

Anon. 2008. The international acoustic survey in the Norwegian Sea in May 2008 R/V DANA Cruise No. 3/2008. DTU 0308 Togtrapport – Norske Havet

Onderzoek in binnenwateren

Bult, T.P., 2008. Korte beschrijving van de voortgang rond het ontwikkelen van een hevel voor glasaalbemonsteringen – 2007. IMARES Rapport 08.004

Keeken, O. van, E. van Barneveld, T. Leijzer, H. Jansen, I. de Boois, J. de Leeuw. 2008. Oeverbemonstering IJsselmeer - Markermeer: Pilot 2007 Rapport C019/08

Overzee, H.M.J. van, I.J. de Boois, O.A. van Keeken en J.J. de Leeuw. 2008. Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2007.IMARES Rapport C028/08

Tulp,. I., I. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink. 2008. Diadrome vissen in de Waddenzee: Monitorinig bij Kornwerderzand 2000-2007. IMARES Rapport C048/08

Leijzer, T.B., I.J. de Boois, J. van Willigen en H.J. Westerink. 2008. Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2007. IMARES Rapport C111/08

Relevante verwante IMARES rapporten

Wiegerinck, J.A.M., I.J. de Boois, O.A. van Keeken en H.J. Westerink. 2008.  Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2007. IMARES Rapport C025/08

Dekker, W., C. Deerenberg en H. Jansen, 2008. Duurzaam beheer van de aal in Nederland: onderbouwing van een beheersplan IMARES Rapport C041/08

Schelpdierenonderzoek

Kesteloo, J.J., M.R. van Stralen, J.M. Jansen en C. van Zweeden. 2008. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2008.Rapport C051/08

Goudswaard, P.C., J.J. Kesteloo, K.J. Perdon en J.M. Jansen. Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008. Wageningen IMARES rapport C069/08

Goudswaard, P.C., J. M. J. Jansen, C. van Zweeden, J. J. Kesteloo en M. R. van Stralen. 2008. Het Mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2008. IMARES Rapport C066/08