2011 publicaties

CVO rapporten

Beek, F.A. van, 2011. Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek. Jaarverslag 2010. CVO report 11.001

Beek, F.A. van, 2011, Wettelijke Onderzoek Taken. WOT-05 Visserijonderzoek. Werkafspraken en werkplan 2012. CVO Rapport Nummer CVO 11.011

National Programme 2011-2013 – The Netherlands (the drawing-up of the programme of the Data Collection Regulation)

Dickey-Collas, M. and F.A. van Beek. 2011. Kennisbasis WOT Fisheries 2011 – What is in the Programme? Final Report. CVO report: 11.004

Dickey-Collas, M. and F.A. van Beek. 2011. The Kennisbasis WOT Fisheries Programme carried out in 2010. Final Report. CVO report: 11.005

Dickey-Collas, M. and F.A. van Beek. 2011. Kennisbasis WOT Fisheries 2012- Maintaining Excellence and Innovation in Fisheries Research. CVO report: 11.012


Zeeonderzoek

Fässler, S.M.M. and A.S. Couperus 2011. North Sea hydro acoustic herring survey survey report for R.V. “TRIDENS” 28 June – 23 July 2010. IMARES Internal Report number 11.002

Fässler, S., T. Pasterkamp, K. Bakker, J. Chladek, D. Thijssen, E. Armstrong, C. O’Donnel, R. Saunders, E. Mullins,G. Johnston, K. Lyons, M. Rybakov, V. Ignashkin, S. Tatiana, Y. Firsov, V. Alexey, D. Ilya, G. Tatiana, K. Pavel, M. Ekaterina, Å. Høines, V. Anthonypillai, Ø. Tangen, J. de Lange, E. Meland, M. Dahl, A. Steinsland, J.A. Jacobsen, E. Mortensen and M. Mohr Joensen. 2010. International blue whiting spawning stock survey spring 2011. Working Document for WGNAPES and WGWIDE.

Fässler, S. and A.S. Couperus. 2011. North Sea herring acoustic survey (HERAS) on R/V “Tridens” 27 June – 22 July 2011. Internal Report number 11.019

Bolle, L., A. Dijkman-Dulkes, T. Pasterkamp, M. de Vries en H. Wiegerinck. 2011. Reisverslagen 2010 Sole Net Survey (SNS) en Demersal Fish Survey (DFS). Intern Rapport 11.006

Bolle, L.J., P. Abaunza, C. Albrecht, A. Dijkman-Dulkes, C. Dueñas, G. Gentschouw, H. Gill, G. Holst, A. Moreira, E. Mullins, I. Rico, S. Rijs, T. Smith, A. Thaarup and J. Ulleweit. 2011. Report of the Horse Mackerel Exchange and Workshop 2006. CVO report : 11.007

Damme, C.J.G. and K. Bakker. 2011. Herring larvae surveys 2010-2011: Survey reports and results. Internal Report number 11.016

Helmond, A.T.M., S.S. Uhlmann, H.M.J. van Overzee, S.M. Bierman, R.A. Bol and R.R. Nijman. 2011. Discard sampling of dutch bottom-trawl fisheries in 2009 and 2010. CVO report 11.008

Hofstede, R. H.J.L. Heessen en E. van Os-Koomen. 2010. Reisverslag IBTS 2011 Q1. Tridens week 4 t/m 8. WOT Surveys IBTS. Intern rapport 11.009

Fässler, S. 2011. Cruise report hydroacoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with F.R.V. “Tridens” (BWHTS) 23 March – 15 April 2011. Report number 11.014

Couperus, B., K. Bakker, T. Pasterkamp, E. Armstrong, T. Otto en D.Thijssen. 2010. Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with F.R.V. “Tridens”, 17 March - 09 April 2010. Report number 11.003

Couperus, A.S. 2011. Annual report on the implementation of Council Regulation (EC) No 812/2004– 2010. CVO report: 11/006

Bol, R.A. en S.W. Verver. 2011. Market sampling of landings of commercial fish species in the Netherlands in 2009. Internal CVO report: 11.003

Overzee, H.M.J. en A.T.M. van Helmond. 2011. Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2010. CVO report: 11.010

Boois, I.J de en R.A. Bol. 2011. Verslag BTS 2011. Intern Rapport 11.020

Relevante IMARES rapporten

Buisman, F.C., T. Bakker, E. Bos, T. Kuhlman en J.J. Poos. 2010. Effecten van een verbod op discards in de Nederlandse platvisvisserij. LEI, 2011, Rapport 2011-014

Röckmann, C., F. Quirijns, H. van Overzee and S. Uhlmann. 2011. Discards in fisheries – a summary of three decades of research at IMARES and LEI. Report number C068/11

Boois. I. de, 2011. Species identification workshop 2011: demersal fish and macro-zoobenthos. Internal report 11.008


Overzee, H.M.J., en H. Heessen. 2011. Haaien en roggen: analyse en platform. Rapport C007/11

Onderzoek in binnenwateren

Overzee, H.M.J. van, I.J. de Boois, O.A. van Keeken, B. van Os-Koomen, J. van Willigen & M. de Graaf, 2011. Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2010. Rapport nummer C041/11

Kuijs, E., T.B. Leijzer, N. Nijman en I.J. de Boois. 2011. Zeldzame vissen in het IJsselmeergebied. Jaarrapport 2009. Rapport C027/11

Tulp, I, I de Boois, J van Willigen & Hendrik-Jan Westerink, 2011. Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2001-2009. IMARES Rapport C008/11

Wiegerinck, JAM, IJ de Boois, OA van Keeken & J van Willigen, 2011. Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2010. IMARES Rapport C045/11

Schelpdierenonderzoek

Goudswaard, P.C., K.J. Perdon, J.Jol, J.J. Kesterloo, C. van Zweeden en K. Troost. 2011. Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. Bestandsopname 2011. Rapport C094/11

Kesteloo, J.J., C. van Zweeden en K. Troost. 2011. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2011. Rapport C090/11 (vervallen).

Brummelhuis, E.B.M., K. Troost, D. van den Ende en C. van Zweeden, 2011. Inventarisatie van Japanse oesterbanken in de Oosterschelde en Waddenzee in 2011. Rapport C175/11

Zweeden, C. van, K. Troost, D. van den Ende en  M. van Stralen. 2011. Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2011. Rapport C154/11 (Vervallen)

Relevante IMARES rapporten

Mesel, I. de, J. Craeymeersch, J. Jansen en C. van Zweeden. 2011. Biodiversiteit, verspreiding en ontwikkeling van macrofauna soorten in de Nederlandse kustwateren. Rapport C022/11

Recreatieve visserij

Aalonderzoek

Keeken, O. van, S. Bierman, H. Wiegerinck, K. Goudswaard en E. Kuijs. 2010. Proefproject markbemonstering aal. Voortgang 2010. Rapport C053/11

Graaf, M. de, en S. Bierman. 2011. Report on the eel stock and eel fishery in the Netherlands in 2010. Rapport C152/2011

Relevante IMARES rapporten

Bierman, S en M. de Graaf. 2011. Evaluatie van effecten van een visserij op pootaal in het rivierengebied op de ontwikkeling van de bovenstroomse aal populatie en de aaldoelstellingen. Rapport C006/11

Kuijs, W., en M. de Graaf. 2011. Protocol voor het uitzetten van glas- en pootaal in Nederland. Rapport C001/11

Graaf, M. de; Bierman, S.M.; Wolfshaar, K.E. van de, 2011. Uittrek schieraal gesloten gebieden. Rapport C121/11