<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Groen wordt steeds belangrijker voor steden ]]> Thu, 28 Jul 2022 07:15:00 GMT <![CDATA[ Voor het eerst meer loofbomen dan naaldbomen in Nederlandse bossen ]]> Mon, 18 Jul 2022 11:19:00 GMT <![CDATA[ Minder grijze zeehonden waargenomen, aantal pups neemt toe ]]> Wed, 13 Jul 2022 05:00:00 GMT <![CDATA[ Verbetering samenhang natuur- en waterbeleid ]]> Tue, 05 Jul 2022 09:22:00 GMT <![CDATA[ Hoe kan de Nederlandse natuur eruitzien in 2050? ]]> Mon, 27 Jun 2022 07:30:00 GMT <![CDATA[ Veerkracht in de relatie mens-natuur biedt kansen ]]> Mon, 23 May 2022 14:30:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe gegevens over water in de bodem ]]> Fri, 20 May 2022 07:00:00 GMT <![CDATA[ Ontwikkelingen in natuurbeleid vragen om een bredere blik op de inzet van modellen ]]> Thu, 05 May 2022 11:56:00 GMT <![CDATA[ Nederlandse bodems 1,5 graad warmer dan 40 jaar geleden ]]> Mon, 02 May 2022 13:50:00 GMT <![CDATA[ Toepassing bodeminformatie voor inrichting en beheer ]]> Thu, 28 Apr 2022 13:45:00 GMT <![CDATA[ Monitoring van burgerbetrokkenheid bij natuur ]]> Thu, 21 Apr 2022 09:20:00 GMT <![CDATA[ Aanvullend natuurbeleid nodig om Europese biodiversiteitsdoelen te halen ]]> Thu, 31 Mar 2022 15:00:00 GMT <![CDATA[ Burgers zijn natuurbehoud belangrijker gaan vinden ]]> Mon, 14 Mar 2022 11:45:00 GMT <![CDATA[ Kansenkaart voor klimaatbestendige natuur in Nederland ]]> Tue, 15 Feb 2022 15:00:00 GMT <![CDATA[ Het belang van actuele en goed gedocumenteerde geodata ]]> Fri, 11 Feb 2022 10:06:00 GMT <![CDATA[ Natuurinclusieve inrichting Nederland kan belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheidsopgaven ]]> Tue, 08 Feb 2022 09:00:00 GMT <![CDATA[ Structurele aanpak stikstof leidt tot meer focus op Natura 2000-gebieden ]]> Fri, 04 Feb 2022 08:30:00 GMT <![CDATA[ Ottermonitoring: minder verkeersslachtoffers dan verwacht ]]> Thu, 23 Dec 2021 10:00:00 GMT <![CDATA[ Alle bodeminformatie bij elkaar op vernieuwde website bodemdata.nl ]]> Fri, 26 Nov 2021 10:08:00 GMT <![CDATA[ Matig broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee ]]> Mon, 08 Nov 2021 15:10:00 GMT <![CDATA[ Bijna tien jaar afvlakking in groei van aantal gewone zeehonden in de internationale Waddenzee ]]> Wed, 03 Nov 2021 10:37:00 GMT <![CDATA[ Vertrouwen in natuurbeleid is niet vanzelfsprekend ]]> Wed, 27 Oct 2021 14:10:00 GMT <![CDATA[ Informatie over grondwater in de Basisregistratie Ondergrond ]]> Thu, 30 Sep 2021 09:05:00 GMT <![CDATA[ De rol van het Netwerk Ecologische Monitoring in natuurbeheer en -beleid in Nederland ]]> Mon, 27 Sep 2021 12:00:00 GMT <![CDATA[ Verbeterpunten voor gebruik wetenschappelijke modellen in natuurbeleid ]]> Fri, 24 Sep 2021 08:54:00 GMT