<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Groei aantallen grijze zeehonden zet door, trend in aantallen pups moet nog blijken ]]> Wed, 21 Jul 2021 05:40:00 GMT <![CDATA[ Hoeveel beschermd natuurgebied heeft Nederland? ]]> Fri, 25 Jun 2021 12:38:00 GMT <![CDATA[ Draagt maatschappelijke betrokkenheid bij aan de legitimiteit van het natuurbeleid? ]]> Fri, 05 Mar 2021 09:30:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe mosselbanken in Waddenzee weten zich te handhaven ]]> Tue, 02 Mar 2021 09:00:00 GMT <![CDATA[ Vraag naar ecosysteemdiensten in Nederland neemt sneller toe dan aanbod ]]> Tue, 16 Feb 2021 10:00:00 GMT <![CDATA[ Focus van natuurbeleid op VHR-doelstellingen beperkt samenhang met landbouw-, water- en recreatiebeleid ]]> Tue, 02 Feb 2021 13:39:00 GMT <![CDATA[ Gewilde dieren: hamster en otter 18 jaar na herintroductie ]]> Thu, 21 Jan 2021 09:50:00 GMT <![CDATA[ Nederlandse otterpopulatie opnieuw gegroeid en heeft niveau van ‘levensvatbare populatie’ bereikt ]]> Thu, 17 Dec 2020 10:30:00 GMT <![CDATA[ Internationale natuurdoelstellingen voor 2030 vragen een grotere inzet van Nederland ]]> Mon, 14 Dec 2020 11:37:00 GMT <![CDATA[ De kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring ]]> Fri, 27 Nov 2020 09:15:00 GMT <![CDATA[ Film over relatie tussen verdroging en bodemfysische eigenschappen gepresenteerd ]]> Fri, 20 Nov 2020 07:12:00 GMT <![CDATA[ Nederlanders gelukkiger in het duin, aan het strand en op de hei dan in een park of het agrarisch gebied ]]> Thu, 12 Nov 2020 10:35:00 GMT <![CDATA[ Wettelijke Onderzoekstaken in de schijnwerper ]]> Tue, 22 Sep 2020 07:12:00 GMT <![CDATA[ Opgaven landbouw, voedsel en natuur onderling nauw verbonden ]]> Tue, 08 Sep 2020 09:08:00 GMT <![CDATA[ Natuurkwaliteit te verbeteren met mix aan extra maatregelen ]]> Thu, 03 Sep 2020 13:40:00 GMT <![CDATA[ Kwelderareaal in de Waddenzee neemt toe, zeespiegelstijging vormt risico ]]> Mon, 24 Aug 2020 13:16:00 GMT <![CDATA[ Nauwkeuriger gegevens en minder administratie voor schapen- en geitenhouderij ]]> Tue, 18 Aug 2020 08:15:00 GMT <![CDATA[ Provincies kunnen sleutelrol spelen in afstemming klimaatmaatregelen en natuurdoelen ]]> Fri, 14 Aug 2020 10:19:00 GMT <![CDATA[ Veelvormigheid van burgerbetrokkenheid bij natuur vraagt om nieuwe vormen van monitoring ]]> Tue, 11 Aug 2020 11:32:00 GMT <![CDATA[ Natuur in conflict: lessen uit conflicten over beheerjacht en bomenkap ]]> Thu, 23 Jul 2020 13:44:00 GMT <![CDATA[ Provincies stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en leren van vernieuwingen in het natuurbeleid ]]> Mon, 13 Jul 2020 11:07:00 GMT <![CDATA[ Strategieën om het Natuurnetwerk te vergroten en landbouw en natuur te verbinden ]]> Tue, 30 Jun 2020 14:44:00 GMT <![CDATA[ Aanpak natuurherstel in combinatie met stikstof, klimaat en landbouw meest effectief ]]> Tue, 23 Jun 2020 13:38:00 GMT <![CDATA[ De Nederlandse Vogel- en habitatrichtlijnrapportage 2019 inzichtelijk gemaakt ]]> Tue, 26 May 2020 09:13:00 GMT <![CDATA[ Natuurbeleid betwist: de legitimiteit van het Nederlandse natuurbeleid ]]> Tue, 21 Apr 2020 10:31:00 GMT