<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur in beleid en praktijk: verkennende studie onder burgers en bedrijven ]]> Thu, 16 Jan 2020 14:40:00 GMT <![CDATA[ Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie opnieuw actueel ]]> Thu, 19 Dec 2019 11:46:00 GMT <![CDATA[ Professionals en vrijwilligers monitoren al 20 jaar flora en fauna in Nederland ]]> Thu, 12 Dec 2019 14:35:00 GMT <![CDATA[ Otterpopulatie blijft groeien, het aantal verkeersslachtoffers ook ]]> Thu, 21 Nov 2019 10:00:00 GMT <![CDATA[ Natuurbescherming in Nederland; tijd voor een nieuwe praktijk? ]]> Mon, 18 Nov 2019 14:48:00 GMT <![CDATA[ Nederland haalt de biodiversiteitsdoelen in 2020 niet ]]> Mon, 28 Oct 2019 10:12:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe benadering om natuurbeleid van meerdere kanten te evalueren ]]> Tue, 27 Aug 2019 07:22:00 GMT <![CDATA[ Aanvullende gegevens Bodemkundig Informatie Systeem in 2018 ]]> Thu, 22 Aug 2019 11:42:00 GMT <![CDATA[ Zevende Nederlandse Bosinventarisatie is halverwege ]]> Wed, 14 Aug 2019 10:00:00 GMT <![CDATA[ Actualisatie van de bodemkaart in Eemland laat veranderingen in veendikte zien ]]> Mon, 12 Aug 2019 12:00:00 GMT <![CDATA[ Minder administratie voor de pluimveehouderij ]]> Thu, 01 Aug 2019 10:13:00 GMT <![CDATA[ WUR heeft actueel overzicht gemaakt van onderzoek naar vermaatschappelijking van natuur ]]> Thu, 23 May 2019 06:58:00 GMT <![CDATA[ Provincies willen grotere rol voor boeren en burgers in natuurbeleid ]]> Tue, 21 May 2019 13:33:00 GMT <![CDATA[ Meting van gammastralingen met drones is efficiënte methode voor bodemtextuurkartering ]]> Thu, 16 May 2019 14:40:00 GMT <![CDATA[ Aanvullend bodemonderzoek kan efficiënter ]]> Fri, 10 May 2019 06:19:00 GMT <![CDATA[ Op weg naar een landsdekkend bestand voor grondwaterdynamiek ]]> Thu, 18 Apr 2019 11:54:00 GMT <![CDATA[ Mosselbanken als dynamische structuren ]]> Tue, 02 Apr 2019 07:21:00 GMT <![CDATA[ Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit in feiten en cijfers ]]> Thu, 28 Mar 2019 11:32:00 GMT <![CDATA[ Meten van veranderingen in biodiversiteit van een beschermd stuk Waddenzee vraagt lange adem ]]> Thu, 21 Mar 2019 12:52:00 GMT <![CDATA[ Genetische variatie van Nederlandse otterpopulatie blijft stabiel ]]> Thu, 21 Mar 2019 07:00:00 GMT <![CDATA[ Omgevingswet op gespannen voet met Europees Landschapsverdrag ]]> Wed, 20 Mar 2019 07:00:00 GMT <![CDATA[ Geslaagd symposium over bodemkundig informatiesysteem ]]> Tue, 19 Mar 2019 12:11:00 GMT <![CDATA[ Natuurdebat is springlevend op social media ]]> Thu, 21 Feb 2019 10:57:00 GMT <![CDATA[ Basisregistratie Ondergrond is winnaar Infratech Innovatieprijs 2019 ]]> Tue, 29 Jan 2019 11:18:00 GMT <![CDATA[ Groene burgerinitiatieven in beeld gebracht ]]> Tue, 18 Dec 2018 15:22:00 GMT