<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Provincies willen grotere rol voor boeren en burgers in natuurbeleid ]]> Tue, 21 May 2019 13:33:00 GMT <![CDATA[ Decentralisatie natuurbeleid goed uit de startblokken ]]> Wed, 25 Jan 2017 08:41:00 GMT <![CDATA[ Verantwoordelijkheden van burgers voor natuur: dynamiek in burgerinitiatieven ]]> Tue, 20 Dec 2016 07:47:00 GMT <![CDATA[ DUIN faciliteert onderzoekers bij maken planbureauproducten ]]> Tue, 20 Dec 2016 13:27:00 GMT <![CDATA[ Verbreding en vernieuwing in sturing op biodiversiteit in het landelijk gebied ]]> Thu, 06 Oct 2016 05:15:00 GMT <![CDATA[ Nederlandse natuur herstelt zich voorzichtig ]]> Thu, 15 Sep 2016 07:48:00 GMT <![CDATA[ Website Compendium voor de Leefomgeving vernieuwd ]]> Tue, 14 Jun 2016 06:45:00 GMT <![CDATA[ Heeft het natuurbeleid baat bij groene burgerinitiatieven? ]]> Thu, 19 May 2016 08:40:00 GMT <![CDATA[ Drenten waren begin mei de gelukkigste Nederlanders ]]> Wed, 18 May 2016 06:30:00 GMT <![CDATA[ Biedt natuurvriendelijk ondernemen perspectief? ]]> Wed, 11 May 2016 06:21:00 GMT <![CDATA[ HappyHier: Zoektocht naar plekken waar mensen gelukkiger zijn ]]> Sun, 01 May 2016 07:00:00 GMT <![CDATA[ Werkt co-creatie voor natuurbeleid? ]]> Thu, 31 Mar 2016 10:28:00 GMT <![CDATA[ Natuurbeleid in Nederland kan tegen een stootje ]]> Thu, 17 Mar 2016 09:00:00 GMT <![CDATA[ Recreatiemodule in IKN-model maakt kosten recreatie in natuur en landschap inzichtelijk ]]> Thu, 17 Mar 2016 08:18:00 GMT <![CDATA[ Natuurorganisaties werken vaker bottom-up ]]> Thu, 25 Feb 2016 09:59:00 GMT <![CDATA[ Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden ]]> Tue, 12 Jan 2016 08:17:00 GMT <![CDATA[ Vergroening van de landbouw kan met economische prikkels ]]> Tue, 12 Jan 2016 07:54:00 GMT <![CDATA[ Traditionele methoden beste om aantal bezoekers in natuurgebieden te meten ]]> Wed, 16 Dec 2015 08:11:00 GMT <![CDATA[ “Onderzoek met verzekering”; risicobeheersing door kwaliteitsborging van  modellen ]]> Thu, 12 Nov 2015 11:38:00 GMT <![CDATA[ Achtergrondrapportages voor de Vogel- en Habitatrichtlijn ]]> Thu, 25 Jun 2015 06:11:09 GMT <![CDATA[ Nut en risico’s van covergisting van mest onderzocht ]]> Mon, 20 Apr 2015 13:18:00 GMT <![CDATA[ Bedrijven in Nederland steeds meer betrokken bij natuur ]]> Thu, 16 Apr 2015 10:30:00 GMT <![CDATA[ Hoge biodiversiteit vergroot effectiviteit ecosysteemdiensten ]]> Tue, 07 Apr 2015 09:14:07 GMT <![CDATA[ Nederlands beleid voor ecosysteemdiensten in de handel van tropische producten ]]> Tue, 31 Mar 2015 01:09:00 GMT <![CDATA[ Op zoek naar vernieuwing in beleid voor biodiversiteit ]]> Thu, 26 Mar 2015 08:01:31 GMT