WOt-papers 2014

Wamelink, G.W.W., R. Jochem, J.G.M. van der Greft-van Rossum, J. Franke, A.H. Malinowska, W. Geertsema, A.H. Prins, W.A. Ozinga, D.C.J. van der Hoek & C.J. Grashof-Bokdam (2014). DIMO, a plant dispersal model, WOt-paper 37 + Bijlage

Breman, B.C., D.A. Kamphorst, N.H. Holz Amorim de Sena & E.C. de Lijster (2014). Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland, WOt-paper 36

Boer, T.A. de, A.E. Buijs, A.T. de Blaeij, H.C.M. de Bakker B.H.M Elands, C.S.A. van Koppen (2014). Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid, WOt-paper 35

Arets, E.J.M.M., C. Verwer, R. Alkemade (2014). Meta-analysis of the effect of global warming on local species richness, WOt-paper 34

Verboom, J, R.P.H Snep, J. Stouten, R. Pouwels, G. Pe’er, P.W. Goedhart, M. van Adrichem, R. Alkemade & L. Jones-Walters (2014). Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments, WOt-paper 33

Kistenkas, Mr.dr. F.H. (2014). Habitattoets heroverwogen Belemmeringen van de habitattoets voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling, WOt-paper 32

Kistenkas, Mr. Dr. F.H. (2014). Reconsidering the habitats assessment : the compatibility of the habitats assessment with green infrastructure, WOt-paper 32

Smits, M.J.W. & C.M. van der Heide (2014). De rol van bedrijven bij behoud van ecosysteemdiensten. Theorie, empirie en beleidspraktijk, WOt-paper 31

Verburg, R.W.  en T. Selnes (2014). The ecosystem services approach as an instrument for action. On the experiences in the United Kingdom, Belgium and the Netherlands, WOt-paper 30

Selnes, T., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts en J.P.M. van Tatenhove (2014). Initiatieven in de energieke samenleving. Op zoek naar vernieuwing in het groene domein (2014), WOt-paper 29

Haas de, W. en C.B.E.M. Aalbers (2014). Natuur in handen van burgers? Kansen voor beleefbare en benutbare natuur, WOt-paper 28

Overbeek, M.M.M., J. Donders en J. Vader (2014). Energiek aan de slag. Natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban, WOt-paper 27